54 K. Z. Diaken Zacharias Matthyssen 1594, 1599. K. R. Kerkmr. Zacharias Matthyssen 1599, 1600. 60. G. S. no. 197. SEPULTURE VAN WILLEM BARTELSEN GEBOREN VAN VLISSINGEN, OUDT 60 JAREN OVERLEED DEN 11EN MEI A0 1639. HIER LEYT BEGRAVEN ELISABET (VENDE- VYLLE)HUYSVROUWE VAN WILLEM BARTEL SEN, OUT 46 JAEREN, OVERLEEDT DEN 29EN JULI ANNO 1634, (ENDE WILLEMS, DIE OVERLEEDT- DEN 29 JUNI D'ANNO 1634, ENDE BARTEL WILLEMS EN, IS OVERLEDEN DEN 16 OCTOBER 1635. G. B. no. 197. Breed 4t/2 voet. Eigendom op 27 Maart 1630 van Willem Bartelsen. 16 October 1675 van d'erf- genamen van Susanna Pie ter s, wed. van Willem Bar telsen. Mei 1737 van Anthoni der Moise. „De zerk op dit graft' lyggende, ende onbekent synde, liebbe de vier kerk meesters aen Willem Bartelsen verkocht den 15 No vember 1634." K. R. Begraafrecht betaald op 2 April 1619 over Bartel Willemssen. 21 Januari 1625 over Lysbet Bartels. 29 Juni 1634 over de dochter van Will em Bartelssen. 2 Augustus 1634 over Lysbet Vendeville. 19 October 1635 over de soone van Wilm Bartelsse. 15 Mei 1639 over Willem Bartels. 7 December 1646 over de vrouw van Jacob Bar telsen. L. B. Juli 1610. Nieuwstraat. Wullem Bartelsen, j. g., van Yrewyn in Schotland, varende man. December 1627. Bree- waterstr. Tannetje Claes, van Vlyssynghe, huysvrouwe van Jacob Bartelsen. R. O. 9 October 1610 Willem Bartelssen Bevert, j. g., van Vlissinge, met Lysebeth Vendevylle, j. d., van der Vere. Wonende op de Nieuwe haven. R. P. Poorters Bartelmeeus Willemsen, van Veere, 22 Sept. 1550. Bartel Willemsen, van Nimmegen (sic), 25 Maart 1572.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 98