XII de generaals Pétain, Nivelle en De Curierres de Castelnau Door Ch. Pillet. Aangekocht. 1919. Anti-annexatie penning. Groote gietpen- ning, uitgegeven ter herinnering aan de dagen van spanning omtrent het lot der provinciën Limburg en Zeeland. De voor zijde uit de vastbeslotenheid van Nederland om zijn recht te handhaven, terwijl de keer zijde spreekt van de zorg voor het behoud van de bedreigde streken. Voorzijde naar een gewijzigd ontwerp van C. J. van der Iioef. Keerzijde: ontwerp van Jac. J. van Goor. Beide kapitale penningen zijn een ge schenk van mr. H. J. Dijckmeester, voor zitter van het Zeeuwsch Genootschap. B. Munten. 1595. Unierijksdaalder met de zeven wapens van Zeeland Verkade, 84. 3. 1616. Leeuwendaalder met den staanden leeuw van Zeeland Verk. 88. 1. 1616. Halve Zeeuwsche leeuwendaalder met den staanden leeuwZilver. Verk. 88. 2. Nos. 13 aangekocht. 1753. Scheepjesschelling van Zeeland. Zilver. Verk. 93. 4. Geschenk van N. N. Zeeuwsche duiten. Afslagen in zilver van de jaren 1725, 1755, 1765 en 1780 Zilver. Verk. 96. 1, 2 en 5. 1681. Duit met klop, arend van Deventer Koper. Onuitgegeven. Type als Verk. 95. 7. Brons. Zilver en brons. Zilver. Zilver.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1919 | | pagina 14