XIII 7a. Flesch van platten vorm, gevonden in September 1923 door Mr. G. J. Sprenger in den grond achter het Gymnasium te Mid delburg bij het graven van fundamenten voor nieuwe lokalen. Geschenk van het College van Curatoren. 8. Teiltje van roodbruin aardewerk op drie uit de klei opge werkte pootjes. liet glazuur is aan den buitenkant verloren gegaan. Hoogte 7y2 c.M. Middellijn 18 c.M. 8a. Koelpot van grijze kleur zonder voet. Korte nauwe hals, Het glazuur is verdwenen. 8£. Ovaal potje van zwartgrijs aardewerk op drie pootjes en met oor. Vier horizontale ribben versieren het middengedeelte Zwart glazuur. Hoogtel2j/2 c.M. Middellijn 8% tegen 11% C-M. 8c. Kannetje van zacht rood aardewerk of van majolica met donker blauwe strepen en krullen versierd. Met een recht naar beneden loopend oor. Wit glazuur. In het midden een medaillon, waarop in Gotische letters het monogram van den naam Yhesus. De Y is bijzonder gevormd, daar de haal naar beneden niet aan den tweeden maar aan den eersten poot vastzit. Aan het kruis lange afhangende koorden. Aan beide zijden van het medaillon naar beneden loopende ornamenten. Middellijn van het voetje 8 c.M. Nos. 88c gevonden in den grond achter het Gymnasium te Middelburg op het terrein van het vroegere klooster Bachten- steene, 1540 -ontruimd. Volgens ontvangen bericht uit Leiden kunnen deze voorwerpen niet ouder zijn dan de 14e eeuw. Geschenk van den Directeur der gemeentewerken te Mid delburg. 9. Groene flesch met korten hals, 21 c.M. hoog, met fraaie kleurrijke patina, door den heer N. Schoolmeester gevonden bij het uitgraven van grond achter den watertoren te Middel burg. Nog werd gevonden de kern van een hoorn van het korthoornig rund. Geschenk van den heer N. Schoolmeester. 10. IJzeren zaag zonder handvat, gevonden in het zand te Westenschouwen vóór de trap bij het strand aldaar. Ver moedelijk modern. Geschenk van den heer Jac. Capelle te Westenschouwen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1924 | | pagina 19