XXII 18. 1764. Penning van het Bakkersgilde te Goes. Op de keerzijde het gildenummer 19. Dirks, pi. LXXIX, no. 9 19. Z. j. Brandewijnverkoopersgilde te Goes. Hieronder behoorden ook de Grossiers en de Kroeg houders. Gildenummer 7 op de keerzijde. Doorboord. Het gilde is in 1717 opgericht. Dirks, pi. LXXIX, no. 11 De hierboven onder nos. 1419 beschreven pen ningen zijn door ruiling van het Gemeentebestuur van Goes voor de verzameling aangeworven. 20. 1695. Penning van het St. Jans- of Schapsgilde (zakkendragers) te Zierikzee. Op naam en met het wapen van mr. Jacobus de Klerck, overdeken van het gilde. Gegraveerd. Dirks, pi. LXXX, no. 1. Aangekocht." Als aanwinsten der verzameling ethnographische voor werpen mogen genoemd worden: Bene ossenbel van Java, geschonken door den heer J. Kreune te Heinkenszand. Een struisvogelei in hanger, geschonken door den heer A. Langejan te Middelburg. Eenige gereedschappen, gebruikt, bij de opgeheven meekrap cultuur, geschonken door den heer A. van der Weijde, te Zierikzee. De conservatrice van het kabinet van natuurlijke his torie en van de natuurhistorische voorwerpeii inde steenenkamer bericht het volgende: „Dit jaar vallen er geen nieuwe aanwinsten te boeken. De vloeistof preparaten werden nagezien en voor zoover noodig van nieuwe alcohol voorzien. Het bestuur van het Zeeuwsch Genootschap stelde de leerlingen van H. B. S. en Gymnasium in de gelegenheid, gratis de ver- Lood. Lood.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1925 | | pagina 34