EERELEDEN. DIRECTEUREN, DIRECTRICES EN LEDEN NAAMLIJST DER Beschermvrouw. H.M. de Koningin. Eereleden. Mr. H. J. Dijckmeester, te 's-Gravenhage. Dr. D. Schonte, te Wassenaar. Mej. M. G. A. de Man. te Middelburg. Bestuur. Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford, voorzitter. Ir. J. P. Walland. M. Fernhout. Mr. J. G. Veltman Fruin, thesaurier. H. J. van Geuns. Mr. A. Meerkamp van Embden, secretaris. Directeuren, Directrices en Leden. A. Mr. F. W. Adriaanse, L., te Middelburg, 1927. Mr. J. Adriaanse, L., te Oostkapelle, 1914. 1) Bij deze lijst is aangenomen de toestand op 1 December 1937.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1937 | | pagina 27