JAARVERSLAG OVER 1936/37, UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 28 APRIL 1937 DOOR DEN SECRETARIS VAN HET GENOOTSCHAP Mr. A. MEERKAMP VAN EMBDEN. Geachte Toehoorders Bij verschillende gelegenheden heeft het bestuur van Uw Genootschap weder van zijne belangstelling doen blijken. Het bood gelukwenschen aan op 1 Mei 1936 bij het 15-jarig ambtsjubileum van Jhr. Mr. J. W. Quarks van Ufford als Commissaris der Koningin in Zeeland, op 1 Juli 1936 aan den heer H. G. van Grol, die toen 25 jaar archivaris van Vlis- singen was, op 3 October 1936 aan de Koninklijke Vlaamsche Academie van België, die haar 50-jarig bestaan vierde, op 16 Februari 1937 aan Mr. H. J. Dijckmeester ter gelegenheid van zijn 90en en op 2 Maart 1937 aan mejuffrouw A. M. de Man ter gelegenheid van haar 80en verjaardag. Een palm tak werd gezonden bij het overlijden van mejuffrouw A. P. Ogterop, de langjarige verdienstelijke conservatrice van het herbarium, op 31 Juli en van het oud-bestuurslid den heer A. F. L. Troll op 7 Augustus 1936. Het Genootschap kocht een beeld in zandsteen van keizer Karei V, vervaardigd door den heer H. J. Etienne te Delft, en schonk het aan de gemeente Middelburg ter plaatsing in eene der nissen van het raadhuis. Op 13 Juni 1936 had de overdracht aan het gemeentebestuur plaats bij monde van 's Genootschaps voorzitter. Archief 1937

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1937 | | pagina 7