XX De voornaamste geschenken waren Zilveren schenkblad, in 1647 door de Admiraliteit geschon ken aan Johan Evertsen naar aanleiding van diens overwinning op de Duinkerker kapers onder A. Collart, geschenk van Mr. C. J. Bijleveld te Heemstede. Wijlen de Heer Mr. Th. van Eek te 's-Gravenhage lega teerde aan het Genootschap alle boeken uit zijn bibliotheek, voorzoover deze voor ons van beteekenis waren. In dank aan vaard werd een verzameling van 6000 deelen, een zeer belangrijke aanwinst voor de Provinciale Bibliotheek, waarin onze boeken zijn opgenomen. Een groot aantal werken dezer verzameling is gewijd aan de kunstgeschiedenis, waarbij vooral een aantal boeken over de Italiaansche renaissance en de Fransche bouwkunst. Merkwaardig is ook de collectie boeken, geïllustreerd door den destijds zoo beroemden Gustave Doré zij omvat enkele honderden deelen en bevat nagenoeg het compleete werk van dezen illustrator in vaak kostbare uit gaven. Het aantal betalende bezoekers van het museum bedroeg in 1945 ruim 800 (in 1944 onbekend). De conservatorschappen hebben thans de vol gende bezetting Zelandia Illustrata Dr. W. S. Unger. Geschiedkundige voorwerpen en zeldzaamheden de heer H. Pieters. Steenen kamer de heer P. J. van der Feen. Zeeuwsche kleederdrachten Mevrouw C. Fruin-Buteux. Porselein en aardewerk de heer J. H. Klarenbeek. Schilderijen en platen, niet tot de Zelandia Illustrata be- hoorend de heer H. Klarenbeek. Munt- en penningkabinet de heer H. Pieters. Ethnographische voorwerpen Dr. J. Dekker. Kabinet van Natuurlijke Historie de heer P. J. van der Feen. Niet-Europeesche mollusca de heer L. de Priester. Zeeuwsch herbarium de heer C. Brakman.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 20