10 naam gezet, al of niet vergezeld van een in traditionele be woordingen ingeklede opdracht. Van de eerste bladzijde van het album en van de bladzijden, die de inscripties van de jonge Hugo de Groot en van Marnix bevatten, is een foto grafische reproductie opgenomen. Voor de vertaling van enkele moeilijke plaatsen ben ik dank verschuldigd aan mijn oud-leermeester Dr L. A. J. Burgersdijk, wiens bedrevenheid in deze materie de lezers van ons Archief bekend is uit zijn Speurtocht tusschen de bladen van het album amicorum van Petrus Hondius (Archief, 1934), aan Dr D. Loenen en aan Prof. Dr H. Wagenvoort. Van twee gedichten, die ik hem voorlegde, die van de Groot en Scaliger, zond Dr Burgersdijk mij een metrische vertaling, die ik als een waarde volle aanwinst voor deze studie beschouw. Verder dank ik ook op deze plaats nog eens de heren A. F. Scholfield, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek van Cambridge, en Charles P. Finlayson, conservator van de handschriften van de Universiteitsbibliotheek van Edinburgh, die mij inlichtingen gaven over enkele van de in het album voorkomende personen, en niet in de laatste plaats ook Dr G. I. Lieftinck, conservator van de handschriften van de Universiteitsbibliotheek te Leiden, die mij waardevolle diensten bewees bij de ontcijfering van een aantal moeilijk te lezen plaatsen. Aerylaeus (Nicolaus), Cambridge, 3 Juli 1597 (blz. 509). Hij noemt zich Danus en was dus een Deen, waar schijnlijk een Deens student die tijdelijk in Cambridge stu deerde. Ik vond niets over hem. Areskynus, z. pl., 1597 (blz. 43). Ongetwijfeld is dit John Erskine, earl of Mar (15581634), opgevoed met Jacobus VI, van 16161630 lord high treasurer van Schot land, in alle opzichten een machtig man. Zie over hem D. N. B.. XVII, p. 422—426. Aurelius (Abraham), Leiden, 25 Maart 1596 (blz. 47). Abraham Aurelius (15751632) uit Londen, 10 Oc tober 1594 te Leiden als student ingeschreven, na zijn terug keer naar zijn geboortestad aldaar predikant bij de Franse Protestantse gemeente. Aurelius maakte als Latijns dichter enige naam. Zie over hem D. N. B., II, p. 258.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 32