11 Baro (Petrus), z. pi., 16 Juli 1597 (biz. 313). Peter Baro, de oudste zoon van Prof. Baro (die hieronder volgt), doctor in de medicijnen te Boston in Lincolnshire. Baro (P.), Cambridge, 23 November 1596 (biz. 311). Peter Baro (15341599), hoogleraar in de theologie te Cam bridge. Zie over hem D. N. B., Ill, p. 265267. Beke (Joannes van der), z, pl„ 1596 (biz. 447). Johannes van der Beecke Sluysensis werd 22 Februari 1594 te Leiden als student ingeschreven. Zijn inscriptie in Jonas' album luidt als volgt: Nulla vis major pietate vera est. Haec mundi illecebras, carnem, Satanaeque furorem Peccati et stimulos fortiter exuperat Quin Reigersbergi perge hanc amplectier, et sic Praesenti ex luctu victor abire queas13). B e y m a (Julius [a] Leiden, 4 Mei 1596 (blz. 327). Julius a Beyma 15401598), hoogleraar in de rechten te Leiden. Zie over hem N.N.B.W., I, kol. 342. Hij schreef in Jonas' album het volgende distichon Mors tua Christe mihi vita est, victoria, regnum. Labe meo morior, sanguine vivo tuo14). Boots (Isaacus), Bazel, 25 October 1598 (blz. 455). Hij noemt zich Bas(iliae) res(idens), d.i. te Bazel verblijf- houdende. Hij was uit Wezel en werd 16 Juli 1599 te Heidel- berg ingeschreven. Ik vond verder niets over hem. Zijn inscriptie, eveneens een distichon, luidt Hie scopus [est] unus, cunctis prodesse, nocere Nemini, amare bonos et tolerare malos 15 Boreel (Johannes), Bazel, 2 September 1598 (blz. 318). Johan Boreel (15771629), sinds 1625 raadpensio- 13) Geen kracht is groter ian waarachtige vroomheid. Deze overwint de verlokkingen der wereld, het vlees, het woeden van de Satan en de prikkels der zonde krachtdadig. Ga dus voort, Reigersberg, haar te be minnen, opdat ge aldus uit de droefheid van het ogenblik als overwinnaar te voorschijn kunt komen. 14) Uw sterven, c Christus, is mij ten leven, is mij zege en heer schappij. Sterf ik aan mijn zonde, ik leef door uw bloed. 15) Dit is ons enige doel allen tot nut te zijn, niemand te schaden, de goeden te beminnen en de slechten te dulden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 33