12 naris van Zeeland. Na de voltooiing van zijn studie maakte hij een reis door een groot deel van Europa, o.a. ook door Zwitserland, waar hij Jonas dus in Bazel ontmoet heeft. Zie over hem N.N.B.W., VI, kol. 166. Bronchorst (Everardus), Leiden, 10 Juli 1596 (blz. 141). Everhardus Bronckhorst (1554—1627), hoog leraar in de rechten te Leiden. Zie over hem N.N.B.W., I, kol. 471. Broughtonus (Hugo), Bazel, 29 September 1598 (blz. 319). Hugo Broughton (15491612), een bekend Engels theoloog, van 1604-1611 predikant bij de Engelse gemeente van Middelburg. Zie over hem D.N.B., VI, p. 459—462. Bruno (Jacobus), Leiden, Juli 1596 (blz. 505). Jacobus Bruno Veteraquinas (d.i. van Oudewater) (1574 1608), werd 10 October 1592 te Leiden als student in de letteren ingeschreven. Hij werd predikant te Arnhem en ver volgens, een jaar voor zijn dood, in Utrecht. Door zijn huwe lijk met Emmighen Laurensdr. Reael was hij een zwager van Arminius. Zie over hem G. Brandt, Historie der reformatie, III (Rotterdam, 1704), blz. 28; G. D. J. Schotel, Een stu- dentenoproer in 1594 (Leiden, 1867), blz. 69. Hij schreef in Jonas' album de volgende versregels Falli non vis Christus est Veritas, Mori non vis Christus est vita. Non est quo eas, nisi ad Christum. Non est qua eas, nisi per Christum 16 C a i 11 a r t i n u s (S t e p h a n u s), z. pl. en d. (blz. 463). Stephanus Caillartinus Gallus Aurelianensis, filius domini Francisci Caillartii, consilarii Caroli regis nuper defuncti pe- cuniarumque suarum receptoris (d.i. Stephanus Caillartinus, Fransman, van Orleans, zoon van heer Franciscus Caillartinus, raadsheer van de onlangs overleden koning Karei en ont vanger van zijn gelden). Meer werd mij niet bekend over deze Fransman. 16) Wilt ge niet bedrogen uitkomen Christus is de waarheid. Wilt ge niet sterven Christus is het leven. Er is geen ander doel dan Christus, Er is geen andere weg dan door Christus heen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 34