13 Camden (Guill.), z. pi., 1597 (biz. 497). William Camden (15511623), een bekend Engels historieschrijver en oudheidkundige. Zie over hem D.N.B., VIII, p. 277285. Hij schreef in het album, kort maar krachtig Pondero, non numero 17 Casus (Joh.), Oxford, z. d. (blz. 57). John Case (f 1600), schrijver van een aantal boeken over Aristoteles, bovendien koorleider van New College en de Christ Church te Oxford. Zie over hem D.N.B., IX, p. 262263. Cholmeley (Hugo), Cambridge, 27 Juni 1597 (blz. 189). Hugh Cholmley (1574?1641), studeerde te Cam bridge, waar hij in 1596 master of arts werd en later boven dien Bachelor of Divinity. Hij stierf als subdean van Exeter. Coddaeus (Guilielmus), Leiden, 10 Juni 1596 (blz. 253. - Willem of Guilielmus Jacobus van der Codde of Coddaeus (1575na 1625), 1601 buitengewoon hoogleraar in het Hebreeuws te Leiden, 1602 ordinarius, 1619 als Armi- niaan geschorst en 1621 afgezet,. Zie over hem N.N.B.W., VII, kol. 305. Coddaeus (Paulus), Leiden, 1596 [of Augustus 1597 (blz. 465). Misschien een zoon van Willem van der Codde Covetus (Jacobus), Bazel, 24 October 1598 (blz. 265). - Afkomstig van Parijs, waarschijnlijk een student. Dalius (Jeremias), Leiden, 6 Juli 1596 (blz. 511). Een van de in de inleiding, blz. 1genoemde Zeeuwsie studenten, die in 1595 te Middelburg enkele Griekse en La tijnse spelen opvoerden. Overigens is over deze Jeremias van Dale niets bekend. Damman (Ha dr.), Edinburgh, 15 Juli 1597 (blz. 55). Adrianus Damman, heer van Bijsterveld, later ook ridder van Fairhill, afkomstig uit een aanzienlijk Gents geslacht, week na de inneming van Gent door Parma (1584) uit naar Engeland, 15861588 belast met het onderwijs in de ethica 17) Ik weeg af, maar tel niet. William Camden bedoelt dus Ik kijk niet naar de kwantiteit, maar naar de kwaliteit. Misschien was het zijn zin spreuk, want hij schreef hetzelfde in het album van Ernestus Brinck.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 35