15 1597 (biz. 47). William Fowler (f 1603), Schots dichter, secretaris van koningin Anna, de vrouw van Jacobus VI van Schotland. Zie over hem D.N.B., XX, p. 89. Gen til ey (A lb eric us), z. pi. en j. (biz. 357). Alberico Gentili (15521608), hoogleraar in het burgerlijk recht te Oxford, waarheen hij in 1580 uit zijn geboorteland Italië als hervormingsgezind was uitgeweken. Deze Calvinis tische jurist is een van de voornaamste grondleggers van het moderne volkenrecht en als zodanig een voorloper van Hugo de Groot. Zie over hem G. H. J. van der Molen, Alberico Gentili ant the development of international law. His life, work and times (Amsterdam, 1937). Godscalcus (Jacobus), Bazel, November 1598 biz. 453). -Afkomstig van Londen (Londinensis). Misschien dezelfde als Jacop Godschalk, die in 1597 „pollitick man" was te Norwich (J. H. Hessels, Ecclesiae Londino-Batavae Ar- chivum. III Cantabrigiae, 1897), no. 1386, en in 1624 ergens in Engeland koopman (I.e., no. 1824). In 1638 waren er twee van dezelfde naam lidmaat van de London-Dutch church (I.e., no. 2500). Gomarus (Franciscus), Leiden, 11 Juli 1596 (1595 (biz. 145). Franciscus Gomarus (15631641), de bekende theoloog, sinds 1594 hoogleraar te Leiden, als hoedanig hij in 1611 ontslag vroeg, waarna hij predikant te Middelburg werd en tegelijk hoogleraar aan het pas opgerichte Collegium Theologicum aldaar. In 1615 werd hij professor te Saumur, in 1618 te Groningen. Zie over hem N.N.B.W., VII, kol. 483 G. P. van Itterzon, Franciscus Gomarus ('s-Graven- hage, 1930). Zijn inscriptie in het album bestaat uit een spreuk van Augustinus Qui de seipso praesumit, prius ster- nitur quam pugnetls), en een Gregorius de Grote: Ars est artium regimen animarum 1!> Groot (Cornelisde), Leiden, 8 Juli 1596 (blz. 137). Cornells de Groot (1544 of '461610), de oom van Hugo de Groot, sinds 1575 hoogleraar in het Romeins recht en het leenrecht te Leiden. Zie over hem N.N.B.W., II, kol. 522. 18) Wie het al bij voorbaat van zichzelf verwacht, wordt al neer geslagen voordat hij kan strijden. 19) Leiding te geven aan mensenzielen is de kunst bij uitnemendheid.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 37