INHOUD Toespraak, door den voorzitter gehouden ter gelegen heid van de hervatting der werkzaamheden op 28 November 1945 V Jaarverslag over 1945/46, uitgebracht in de Algemeene vergadering van 22 Mei 1946 door den secretaris van het Genootschap, mr. J, G, Veltman Fruin XII Het album amicorum van Jonas van Reigersberch, door Dr. P. J. Meertens 1 De Latijnse school te Vlissingen, door Dr. H. W. Fortgens 40 Iets over de heerlijkheid Cats, door mr. J. Belonje 66 Verband tussen de regenval te Vlissingen in de jaren 1861 tot 1922 en de positie van de Maan en Mer- curius, door Dr. A. van Luyk 71 Tengevolge van de bijzondere omstandigheden worden de Naamlijst der ereleden enz. en de opgave van de instellingen, met welke het Genoot schap in betrekking staat, ditmaal nog achterwege gelaten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 4