33 Het gedicht dat Apollonius Schotte in Jonas' album schreef doelt op diens aanstaande vertrek naar het buitenland, en moet dus in de zomer van 1596 of in het vroege voorjaar van 1598 zijn geschreven. Het luidt als volgt: Tene ergo hinc alias abire terras, Tui demidiata pars amici Tene ergo Prius ah cape ista amoris Nostri symbola vera, parva quamvis Quos nexu semel implicavit arcto Amoris pietas, soli nee illos Nee sali Ioca longa segregabunt 43 Waaronder hij nog een spreuk van Hieronymus schreef Quos charitas jungit, terrarum longitudo non separat4,1 Seringius (Johannes), Falckland, 4 Augustus 1597 (blz. 461). Hij noemt zich Thuringus en is dus klaarblij kelijk een Duitser, afkomstig van Thüringen. Setonn (Robertus, graaf van), z. pl., 1597 (blz. 11). - Seton is een dorp in het Schotse graafschap Mid- Lothian (allen lezers van Walter Scott welbekend). In de buurt van dit dorp lag het Seton House, een bezitting van de graven van Winton, uit wier geslacht deze Robertus was, wiens naam al bij de inscriptie van Archibaldus Harbertson genoemd is. Hij heet daar Lord Seton, Snellius (Rodolphus), Leiden, 11 Juli 1596 (blz. 147). Rudolph Snellius (15461613), sinds 1581 hoog leraar in de wiskunde te Leiden. Zie over hem N.N.B.W., VII, kol. 1152—1155. Sonneveldius (Gedeon), Leiden, 24 Juni 1596 (blz. 498). Gideon van Sonnevelt 15731630), als Gedeon Sonniveldius Verianus (d.i van Vere) op 22-jarige leeftijd te Leiden als theoloog ingeschreven op 16 Mei 1595. Hij werd in 1598 predikant te Woudrichem, in 1618 te Delft, waar hij in 1626 een wijdlopige commentaar op Psalm 38 (in 20 pre ken) uitgaf. Zie over hem N.N.B.W., X, kol. 951. 43) Ge gaat dus van hier naar andere landen reizen, gij die het halve leven zijt van uw vriend Ge zet het dus door O, neem dan tevoren nog deze waarachtige symbolen aan van onze liefde, hoe gering zij ook mogen zijn. Hen die de liefde eenmaal met een nauwe band van vriendschap omstrengeld heeft, hen zullen vergelegen plaatsen noch te land, noch ter zee ooit kunnen scheiden. Het gedicht is afgedrukt bij De la Ruë, blz. 156. 44) Wie de liefde bindt, kunnen verre landen niet scheiden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 57