35 Tossanus (Daniel), Heidelberg, 22 April 1598 biz. 69). Daniël Tossanus Sr. (15411602), 1573 hofprediker van Frederik III van de Palts, in 1578 professor in de theolo gie aan de hogeschool van Neustadt, die in 1583 naar Heidel berg werd verplaatst, waar Tossanus in 1594 rector was. Hij maakte naam als apologeet. Zie over hem A.D.B., XXXVIII, S. 469. Trelcatius (Lucas), Leiden, 13 Juli 1596 (blz. 97). Lucas Trelcatius (15421602), sinds 1587 hoogleraar in de theologie te Leiden. Zie over hem N.N.B.W., X, kol. 10381039. Hij schreef in Jonas' album Ps. 119:57a (God is mijn deel) in het Hebreeuws, daaronder avingxtjg avia.Qx^s en tenslotte: Vita, vigilia. Vive Deo quan- tumque potes mortalia sperne48). Dezelfde spreuk schreef hij ook in het album amicorum van J. Naisius. Dat Trelcatius Jonas weigenegen was blijkt uit de ondertekening Tibi mi Jona Reigersbergi in Christo dilecto hoe uvtjuóavvov scripsi, omnia a Deo fausta precanda annuo47). Trelcatius. filius (Lucas), (Leiden), 15 Juli 1596 (blz. 469). Lucas Trelcatius Jr. (15731607) werd in 1595 Waals predikant te Leiden en volgde zijn vader in 1603 na diens overlijden op als hoogleraar in de theologie. Zie over hem N.N.B.W., X, kol. 10391040. Zijn inscriptie luidt als volgt Sum tuus et meus es, non sum tuus aut meus ipse es, Sed Deus est noster, cuius uterque sumus48). Trutius (Antonius), (Leiden), 13 Juli 1596 (blz. 157). Anthonius Trutius 1603), sinds 1582 hoogleraar in de logica en physica te Leiden. Vake (Cosmus), Straatsburg, 15 Mei 1598 blz. 459 45) Wie zichzelf beheerst is onafhankelijk. 46) Leven is waakzaamheid. Leef voor God en veracht het sterfelijke zoveel gij kunt. 47) Voor u, mijn Jonas van Reigersberg, geliefde vriend in Christus, heb ik dit tot een aandenken geschreven, en ik bid u toe (eigenlijk ik stem in met) alle mogelijke goede dingen die van God kunnen worden afgesmeekt. 48) Ik ben de uwe en gij zijt de mijne, maar (eigenlijk) ben ik niet de uwe en zijt gij niet de mijne, maar is God, van wie wij beiden zijn, de onze.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 59