36 Hij was van Flensburg in Holstein afkomstig en waar schijnlijk student. Van hem is het volgende epigram Vita viatoris quasi transitus omnia finem Quicquid hie immundus mundus honorat, habent. Transit honos transit fortuna pecunia transit. Mente Deo similis corpore transit homo. Transuere patres, simul hinc transibimus omnes In coelo patriam qui bene transit, habet49). Vinea (Johannes a), z. pi.. 13 Juli 1596 (blz. 501 - Hij werd als Joannes Havinea Antverpiensis 28 November 1592 in de theologische faculteit te Leiden ingeschreven. Ik houd hem voor een zoon van Jean Hochedé, dit de la Vigne, in 1578 predikant te Antwerpen en sinds 1585 of '86 bij de Waalse gemeente te Amsterdam. Zie over deze Van der Aa, Bio- graphisch woordenboek (de 8vo-editie), VIII2, blz. 844. Over onze Johannes vond ik niets. Hij schreef in Jonas' album het volgende epigram Stulta est libido, quae longos dies sitit, Et plurimum aevi, plurimas vitas putat. Non saepe vivere. at semel mori datum est. Centum senectus mille saeclis aggere Et mille vive Nestoras dementia est Putare totidem posse vitas vivere Aut vivere ullam praeter hanc quam perdimus Aut perdere ullam praeter hanc quam vivimus 50 Visser (Johannes Ferdinandus), (Leiden), 28 Maart 159... (blz. 510). Johan Ferdinandsz. Viss(ch)er, 49) Het leven van de reiziger is als een doorreis alle dingen, wat deze onreine wereld ook moge verheerlijken, hebben hun einde. De roem gaat voorbij, het geluk is vergankelijk, het geld is vergankelijk. De mens, hoewel naar de geest God gelijk, is naar het lichaam vergankelijk. Onze voorouders zijn heengegaan, zoals ook wij allen eenmaal zullen vergaan. Maar wie op de juiste wijze door de wereld trekt, bezit een vaderland in de hemel. 50) Dwaas is de zinnelijke lust, die dorst naar lengte van dagen en meent dat vele levens het hoogste ideaal van leven is. Maar het is ons gegeven, niet om dikwijls te leven, maar om ééns te sterven. Daarom, stapel honderd ouderdommen op duizend levens en leef duizend levens zo lang als dat van Nestor het is een dwaasheid om te menen dat ge even veel levens kunt leven (als ge maar wilt), of dat ge ook maar één leven kunt leven behalve dat ene dat wij verliezen, of dat wij één ander leven kunnen verliezen behalve dat ene dat wij leven.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 60