65 BIJLAGE IV. LIJST VAN CURATOREN. N.B. De aantekeningen in de Retroacta zijn op dit punt zeer onvolledig. 7 Nov. 1654 „Is goetgevonden tot maintien van ordre in de Schooien. soo latijnsche als duitsche, binnen deeser Stadt te com- mitteeren tot Curatores over dezelve dhr. Mr. Bonifacius Cau, Bailliu, Mr. N. Stavenisse, Mr. Michiel van Goch. mitsgaders de twee oudste predicanten in dienst sijnde". 16 Febr. 1656 Mr. Andries van Goch in plaats van Michiel van Goch. 17 July 1662 BailJiu Ingelines Cau in plaats van bailliu Bonifacius Cau f. Ds. Th. Pots in plaats van Ds. D. I. Biscop. 14 April 1671 Burgemeester Ingelse van Hecke. Pensionaris Coopal. en de twee oudste predikanten. 23 Maart 1709 Mr. Laurens Buyserotot 1712. Ds. Petrus Reinierssen, tot 1725. Pensionaris Mr. Abraham van der Kruysse, tot 1715. Ds. Jacobus Andriessen, tot 1736. 1712 Mr. Gerard Lambrechtsen. 1725 Ds. Joh. Verschuuring, tot 1728. 1726 Pensionaris Mr. Jacob Winckelman. 1728 Ds. Matthias van Dam. 1736 Ds. Abr. du Pon, tot 1748. 1738 Mr. A. I. Hurgronje. Mr. IV. B. Lambrechtsen. Mr. A. P. Lambrechtsen. Later Mr. L. C. van Sonsbeek. Mr. J. van Vrijberghe van Westenschouwe. Mr. N. C. Lambrechtsen. Mr. F. F. L. Pestel. 1748 Ds. Adam Hamer, tot 1752. 1752 Ds. G. Vrolikhert. 1762 Ds. J. H. Smith. in X772 1) Mr. A. P. Lambrechtsen van Ritthem. zijn Curatoren Mr. L. C. van Sonsbeek. Ds. J. J. Brahé. Ds. J. H. Smith. 31 Aug. 1776 Ds. L. Schrader in plaats van ds. J. J. Brahé. 5 Sept. 1778 Ds. J. H. Smith op zijn verzoek als scholarch gedimitteerd. 13 Maart 1779 Ds. J. W. te Water. 1) Volgens J. J. Brahé, Vlissings Eeuw-Vreugde (1773) p. 258.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 89