XI Vroeg-historische voorwerpen (zgn. Stenenkamer): de heer P. J. van der Feen. Geschiedkundige voorwerpen en zeldzaamheden de heer H. Pieters. Zeeuwse klederdrachten de heer J. de Bree. Munt- en penningkabinet de heer H. Pieters. Schilderijen de heer J. H, Klarenbeek. Porselein en aardewerk de heer J. H. Klarenbeek. Kabinet van Natuurlijke Historie de heer P. J. van der Feen. Niet-Europese mollusca de heer L. de Priester. Zeeuws Herbarium vacature. De conservator der Zelandia 111 ustrata vond in het afgelopen jaar geen gelegenheid de beschrijving der por tretten ter hand te nemen; hij verwacht echter binnen afzien bare tijd daartoe in de gelegenheid te zullen zijn. De aanwinsten waren niet onbelangrijk. Verworven werden 8 foto's van Sloedam en omgeving vóór 1940 en van Walcherse kerke- paadjes, geschonken door dr S. S. Smeding, 22 foto's van de blootlegging der middeleeuwse begraafplaats te Nieuwerkerke (gem. Kerkwervedoor dr J. Huizinga, en fotografische repro ductie van 6 tekeningen van Lammerenburg, door J. Arends, geschonken door de burgemeester van Vlissingen. Bovenal worde genoemd het fraaie album met tekeningen in kleuren van de wapens van jhr mr J. H. Schorer en diens opeenvol gende echtgenoten Thibaut en Radermacher, op grafmonumen ten tot 1798 aanwezig in de kerken van Middelburg, Vlissingen e.a. plaatsen in Zeeland, geschonken door jhr J. G. Schorer te Heerde. De conservator van de afdeling V roeg-historische voorwerpen geeft in zijn verslag een kort overzicht van de reorganisatie der zgn. Stenenkamer, dat in bovenstaande mededelingen hierover reeds is verwerkt. Hij geeft ter toe lichting van het beeld, dat het tentoongestelde opwekt, de volgende karakteristiek ,,De vroegste gegevens, van 2000 tot 500 vóór Chr., zijn

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1952 | | pagina 15