JAARVERSLAG OVER 1956/57 UITGEBRACHT IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 1 MEI 1957 DOOR DE SECRETARIS VAN HET GENOOTSCHAP Dr. W. S. UNGER Geachte Toehoorders. In het afgelopen jaar heeft het Genootschap naar vermogen zijn dubbele taak, vertegenwoordiger der wetenschappen in Zeeland te zijn en een historisch museum te exploiteren, moei zaam vervuld. Inzake het laatste zijn wijzigingen in bespreking, waarop ik nader terug kom omtrent het eerste het volgende. Het Genootschap had het verlies te betreuren van 19 leden en 1 directeur; 11 bedankten, 9 ontvielen ons door de dood. Onder de laatsten twee hoogbejaarden, prof. dr. J. F. van Bemmelen en mr. R. J. H. Patijn, lid resp. sinds 1895 en 1906. Eerstgenoemde heeft door zijn erfelijkheidsonderzoek bij de mens en door de stichting van het Biogenealogisch Archief vermaardheid gekregen ook tot Zeeland heeft zich zijn onder zoek uitgestrekt. Op de jaarvergadering werden 41 nieuwe leden benoemd, die op vier na hun benoeming aanvaardden. Het Genootschap telt thans 15 directeuren en 545 leden; van deze zijn resp. 9 en 312 in Zeeland woonachtig. In het afgelopen winterseizoen werden vier spreekbeurten vervuld door leden, die goed gemiddeld door 32 leden werden bezocht. In de decemberbijeenkomst die van no vember moest door plotselinge ziekte van een spreker van buiten vervallen hield mej. dra Van Iterson een voordracht over ,.De Etruriërs", toegelicht door een reeks bijzonder fraaie

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1957 | | pagina 3