JAARVERSLAG OVER 1958/59 UITGEBRACHT IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 APRIL 1959 DOOR DE SECRETARIS VAN HET GENOOTSCHAP Dr. W. S. UNGER Geachte Toehoorders. Hoewel het verenigingsjaar van ons Genootschap over het kalenderjaar loopt pleegt het verslag, in de algemene ver gadering uitgebracht, sinds onheugelijke tijden de acta et gesta van jaarvergadering tot jaarvergadering te vermelden. Deze anomalie latend voor wat zij is, houden wij ons voor deze laatste maal aan de traditie. Feitelijk zouden wij dus thans verslag moeten doen van een adres, door een drietal leden onder leiding van de heer P. Scherft en ondertekend door 25 personen waaronder enige niet- of gewezen leden van het Genootschap in januari 1.1. tot het bestuur gericht, waarbij, zonder in concrete voorstellen te treden, gewezen werd op zeker gebrek van aansluiting van het Genootschap aan de ontwikkeling van de huidige varhoudingen in het wetenschap pelijk leven. Daar echter vlak voor deze vergadering ook van andere zijde een actie werd aangekondigd lijkt het beter hierover thans te zwijgen het verslag van het volgend jaar zal dan hiervan de geschiedenis kunnen verhalen. In het afgelopen jaar had het Genootschap het verlies te betreuren van 19 leden: 11 daarvan bedankten, 8 ontvielen ons door de dood. Op de jaarvergadering werden 36 nieuwe leden benoemd, die op 6 na hun benoeming aanvaardden. Het Genootschap telt ultimo 1958 vijftien directeuren en 560 leden van deze zijn resp. 8 en 348 in Zeeland gevestigd. Gedurende het winterseizoen werden door vijf leden waarvan één onverplicht lezingen gehouden die door ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1959 | | pagina 3