DE HERVORMDE GEMEENTE VAN IJZENDIJKE, 1604—c. 1760, DOOR Dr. J. WESSELING Ontstaan en eerste ontwikkeling. De veldtocht, door prins Maurits in 1604 in het tegen woordige Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen ondernomen, is van beslissende betekenis in de geschiedenis van die land streek geweest. Door het innemen van IJzendijke, Aardenburg en Sluis kwam dat deel van Staats-Vlaanderen definitief bij Nederland1). Voor IJzendijke dat door Maurits geducht werd gefortifieerd was één der gevolgen het institueren der hervormde kerk. De kerkeraadsacta zijn nog in hun geheel aanwezig zij vormen de bron voor wat hier volgt. Het eerste deel omvat de periode van november 1604 tot 2 juli 1623. Op 3 november 1604 kwam ds G. Bucerus te IJzendijke om voor de tijd van twee maanden de predikdienst en de herder lijke verzorging der bewoners op zich te nemen ds Bucerus was gezonden door de classis Walcheren en hield op 7 november 1604 de eerste predikatie in het Gouverneurshuis. Een maand later 5 december preekte hij voor het eerst tweemaal per zondag in het huis, dat de Roomsen voor de verovering van IJzendijke als hun „tempel" hadden gebruikt en dat na de bezetting door Maurits enige tijd als ammunitie-magazijn dienst had gedaan. Op 12 december 1604 deelde ds Bucerus van de kansel aan de gemeente mee, dat men ingeval van ernstige ziekte niet te lang moest wachten om de predikant te ontbieden, daar de patiënt anders gevaar liep zijn verstand en begrip reeds door de ziekte overweldigd te zien, zodat troost en onderwijzing hem dus niet meer konden bereiken. Kerstdag 1604 hield hij 's morgens een preek over Christus' geboorte n.a.v. Lucas 2, en 's middags preekte hij voorbereiding voor het eerste Heilig Avondmaal, de volgende dag bediend. Het sprak vanzelf dat er voor het prille leven der hervormde 1J. de Hullu. De verovering van het land van Cadzand onder het beleid van Prins Maurits van Oranje in 1604.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1959 | | pagina 62