Midden op zijn wapen, verticaal: Middelmate 1 In ruil hiervoor is een portret van Johan de Witt, voor een Zeeuws museum van weinig of geen belang, aan genoemde dienst in bruikleen gegeven; het is voor de vergaderzaal van de Tweede Kamer bestemd. Het bestuur bood een ander portret aan, dat voor Zeeland van nog minder belang was en waarvan verondersteld werd, dat het Ulrich Zwingli voorstelde. Toen evenwel bleek, dat dit laatste onmogelijk juist kon zijn, werd deze tegenprestatie niet aanvaard. De afdeling porselein en aardewerk verwierf van de heer P. Jasperse te St. Maartensdijk een zeer belangrijk bord van geglazuurd aardewerk van circa 1500, omstreeks 1548 gevonden nabij het zg. Stenen Kruis onder de gemeente Tholen. Daarop een (nog) niet gedefinieerd wapen en een (nog) niet ontcijferd randschrift. Het stuk is afgebeeld en de stroken in Mededelingenblad 10 van de Vrienden van de Nederlandse ceramiek p. 7 en afb. 12. Afdeling natuurlijke historie: Dr. A. van Bork-Feltkamp te Amsterdam heeft zich bereid verklaard, de schedels van Reimerswaele. vermeld in het Archief 1956, pag. XVII, te onderzoeken. De schedels zijn hiertoe aan haar uitgeleend. Op verzoek van het Zoölogisch Museum der Universiteit van Amsterdam zijn op een aldaar in gang zijnde tentoonstelling ingezonden enige zoogdierfossielen uit het pleistoceen van Zeeland. De heer Kosten te Breskens heeft bij het vissen in een vaarwater, waar sedert 1940 wegens mijnengevaar nog weinig of niet gevist was, twee dozijn schedels van cetacea, een horenpit van een bison priscus en andere fossiele beenderen opgehaald en deze zeer welwillend aan het Genoot schap afgestaan. De heer K. Kareis aldaar heeft hierbij zijn gewaardeerde bemiddeling verleend. Verder zijn ingekomen huisdierbeenderen van verschillende vind plaatsen in Zeeland, leg. et. ded. Ir. J. A. Trimpe Burger. Over de andere afdelingen zijn van de conservatoren geen mede delingen ontvangen. Over de reorganisatieplannen ten aanzien van ons Genootschap en ons museum kan worden medegedeeld dat door de reorganisatiecommissie waarin zitting hebben: Dr. D. Barends, J. de Bree, Dr. J. J. Westendorp- Boerma, Mevrouw E. J. v. d. Broecke-de Man, Mej. Dr. H. C. M. Ghijsen, Mr. J. F. Hornstra, G. A. de Kok, Drs. P. Scherft, Dr. P. J. Meertens, 1) Op de gravure in Ferwerda (cat. Hist-Topogr. Atlas IV, nr. 735) staat: Me- diocritas. VII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1962 | | pagina 7