ZEEUWS DAGBOEK 1961 Aantal inwoners van de provincie op 31 december 1960 283914. JANUARI 1. Inwerkingtreding van de herindelingswet Scbouwen-Duiveland van 20 juli 1960 (Stbl. 305). Van de 18 gemeenten blijven er 6 over: Zierik- zee (7103 inw.), Westerscbouwen (4009 inw.), Middenschouwen (2054 inw.), Brouwershaven (3561 inw.), Duiveland (3813 inw.) en Bruinisse (2361 inw.). Totaal 22901 inwoners. 4. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwse eilanden wijst op de noodzaak tot verbreding van de rijksweg VlissingenBergen op Zoom. 7. Het College van Gedeputeerde Staten heeft een gesprek met de raden van Biervliet, Hoek en Philippine over herindeling van de Braakman. 12. „Hearing" door het College van Gedeputeerde Staten van de ge meenteraden van 's-Heer Arendskerke, Vlissingen, Borssele en Nieuw- en St. Joosland over herindeling van het Sloe. 13. Oriëntatiebezoek van leden van de Tweede Kamer en van Provin ciale Staten van Zeeland aan Yerseke. 19. De gemeenteraad van Terneuzen gaat akkoord met de aanleg van een industrieterrein (29 ha.). 23. Het Oosterscheldebrugplan door Provinciale Staten van Zeeland met enthousiasme besproken. 27. Bewogen raadsvergadering te Vlissingen over het saneringsplan oude binnenstad. 30. De Gemeenteraad van Middelburg gaat akkoord met verbouwings plannen van de Schouwburg waarvoor het rijk 250.000,heeft toege zegd. FEBRUARI 10. Installatie van het Bestuur van de Zeeuwse Museumstichting. Instel ling van een interprovinciale ambtelijke studiecommissie Deltamuseum. 15. Instelling van een restauratiecommissie van het stadhuis te Goes. Bespreking te Goes betreffende verkaveling van „De Poel". De Belgische senaat aanvaardt het verdrag over het kanaal GentTerneu zen. 118

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1962 | | pagina 132