PERSONALIA 1961 Aller, W. M. van Andriessen, Th. J. Bartstra Jr., J. S. Beveren, P. van Boekestijn, C. Bouwman, H. U. Box, K. C. Dikötter, G. P. M. Drijber, J. Dussen, G. J. B. van der Duvekot, C. Dijke, M. K. van Es, W. N. A. van Everwijn, H. P. Afscheid als directeur van N.V. Steenkolenhan del F. Wibaut en Zoon te Vlissingen 7 januari Afscheid als burgemeester van Ovezande 10 aug. (met ingang van 16 aug. als zodanig benoemd te Oud- en Nieuw Gastel). Rector van het lyceum te Goes, overleden 15 maart. Stadsarchivaris van Zierikzee; ontvangt de zil veren anjer van het Prins Bernhardfonds 21 juni. Gepromoveerd aan Vrije Universiteit te Amster dam op proefschrift: „Binding aan een streek, een empirisch onderzoek naar de migratie en de animo voor migratie uit de provincie Zeeland onder jongere arbeiders in Walcheren en Zuid- Beveland" 6 oktober. Burgemeester van Grijpskerke, overleden 24 juli. Afscheid als directeur van gemeentewerken te Vlissingen 4 mei. 25-jarig jubileum als directeur van de N.V. Waterleidingmaatschappij Zeeuwsch-Vlaanderen 4 augustus. Geïnstalleerd als burgemeester van Middelburg 3 november. Afscheid als hoofd van het parket van de ar rondissementsrechtbank te Middelburg 28 febr. President-commissaris van Duvekots Graanhan del te Goes, overleden 22 juli. Geïnstalleerd als burgemeester van Axel 5 jan. Voormalig hoofd van de wederopbouw te Mid delburg, overleden 14 november. Opvolger van de heer Roëll als voorzitter van „Het Groene Kruis" 7 oktober. 123

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1962 | | pagina 139