ZEEUWS DAGBOEK 1962 Aantal inwoners van de provincie op 31 december 1961: 284571. JANUARI 1. Het aantal zeeschepen dat van de haven van Vlissingen gedurende 1961 gebruik maakte bedroeg 1775 (1960: 1676) met een tonnage van 5802580 brt. (1960: 5443382). 2. De burgemeesters van Middelburg en Vlissingen uiten in hun nieuwjaarsrede bezorgdheid over het zelfstandig blijven van Oost- en West-Souburg. 18. Middelburg stelt als eerste gemeente in Nederland een onderzoek in naar de bewoonbaarheid van de stad in haar geheel. FEBRUARI 10. Gezondheidscentrum van Souburg en Ritthem geopend. 16. De gemeenteraad van St. Maartensdijk verkoopt bouwgrond ten behoeve van vestiging van fabriek van bouwchemicaliën. 16. Opening van het Hervormde bejaardenhuis „Poelwijck" te 's-Heer- Arendskerke. 23. De gemeenteraad van Vlissingen trekt 130.000 uit voor de eerste fase van het saneringsplan. MAART 10. Oprichting van de Nederlands-Belgische Vereniging „Zeeland". 16. Oriëntatiebezoek van H.K.H. Prinses Beatrix aan de schorren bij Arnemuiden ten behoeve van een te stichten jeugdcentrum. APRIL 10. Bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard aan Zierikzee (scheepsmotoren- fabriek Smit en Bolnes N.V.) en Renesse (opening Outward Bound- school) 1) Op 1 september 1961 was deze bezorgdheid al door de gemeenteraad van Vlis singen uitgesproken en niet omdat Souburg bij Vlissingen gevoegd zou worden, zoals abusievelijk vermeld staat in het Zeeuws Dagboek 1961 (Archief 19621. 209

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1963 | | pagina 257