ZEEUWS DAGBOEK 1963 Aantal inwoners van de provincie op 31 december 1962: 285448. JANUARI 1. Het aantal zeeschepen dat van de haven van Vlissingen gedurende 1962 gebruik maakte bedroeg 2007 (1961: 1775) met een tonnage van 5.907.339 brt. (1961: 5.802.580). 5. Herdenking van het vijftigjarig bestaan van het St.-Josephzieken- huis te Vlissingen. 15. Publicatie van saneringsplan Dam te Middelburg; de huizen tussen Korte Delft -Giststraat worden gesloopt. 24. Nieuwjaarsrede burgemeester Vlissingen; o.m. is gesproken over verplaatsing van het stadhuis; pessimisme over dubbelstadgedachte. 27. Vijftigjarig bestaan van de Openbare Bibliotheek te Vlissingen. 28. In de vergadering van de gemeenteraad van Middelburg laten de leden zich somber uit over het idee van de dubbelstad. 29. De gemeenteraad van Middelburg gaat accoord met verbeterings plan Openbare Bibliotheek, dat een investering van ca 300.000,vergt. FEBRUARI 1. Radioherdenkingsdienst in de Grote Kerk te Zierikzee van de ramp 1953. 13. De Koninklijke Marine brak met springstof de ijswal voor de veer haven van Kats. 14. Hervatting veerdienst Zierikzee Kats na bijna vijf weken ge stremd te zijn geweest door het ijs. 25. Scheepsramp op de Westerschelde bij Bath. De tanker „Mira Flores" vliegt na aanvaring in brand. MAART 4. De oesterorganisaties te Yerseke beraden zich over de toestand ten gevolge van de grote sterfte van de oesters door de langdurige en strenge vorstperiode. 11. Het overleg van de ministers van verkeer en waterstaat en van landbouw en visserij heeft tot gevolg dat de oesterproef in het Veerse Meer geen doorgang zal vinden. 20. Gedeputeerde Staten betuigen in de vergadering van Provinciale Staten hun grote teleurstelling over gang van zaken rond de oesterproef. 100

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1964 | | pagina 108