OUDE EN NIEUWE GEGEVENS OVER LEVEN EN ARBEID VAN DR JOB BASTER (1711-1775) door W. S. S. VAN BENTHEM JUTTING en C. M. VAN HOORN INLEIDING De achttiende-eeuwse Zierikzeese geneesheer Job Baster is in kringen van Nederlandse, meer in het byzonder Zeeuwse, artsen en biologen een goede bekende. Toen de schrijvers voor de Zeeuwse Encyclopedie een be knopte biographie over Baster samenstelden, kwam gelijktijdig de wens op om in een iets ruimer uitvoering het leven van deze begaafde man te schilderen, daarbij gebruik makend van oudere berichten over hem, en van nieuwe, deels nog onbekende feiten, welke beide schrijvers gedurende hun nasporingen hadden ontdekt. Voor de oudere berichten maakten wij herhaaldelijk gebruik van reeds bestaande biographie├źn zoals Nagtglas (1875), De Kanter (1831), Henrard Koumans (1936), van de voortreffelijke biographie door Mortreux (1924), en van de genealogische tabellen en aantekeningen door De Vos (1931). JEUGD- EN STUDIEJAREN Job Baster, geboren te Zierikzee op 2 April 1711 T), was het oudste kind van Adriaan Baster (16841716), wijnsteker en keurmeester van meekrap, en Maria van den Houte (16831746). Toen Job 5 jaar was overleed zijn vader. De moeder bleef met vier kleine kinderen2), waarvan de jongste pas in December 1716 na de dood van de vader geboren werd, in zorgvolle omstandigheden achter. Als voogd en toeziende voogd over de minderjarige kinderen werden aangewezen (1) Dr Hendrik Baster (16831723), oudere broeder van Adriaan en stadschirurgijn te Zierikzee, en (2) Barent Toren, koopman te Rotterdam, getrouwd met Adriana Baster (16801735), een oudere zuster van Adriaan. In de notulen van de Weeskamer van Zierikzee (De Vos, 1931, p. 214) is vermeld, dat op 5 Mei 1722 de moeder een verzoek tot onderstand voor 1) In De Vos (1931, p. 207) is abusievelijk 1709 opgegeven. Dit werd overgenomen door Engel (1939, p. 255). 2) Job (1711), Alphonsus (1713), Catharijna (1715) en Adriaan (1716). 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1967 | | pagina 29