Gekunsteldheid mist steeds haar doel En niet door opgeschroefde tonen Uit zich 't waarachtig zielsgevoel, Waar Ernst en Luim in wonen. In eenvoud, ja met kunst ter zij, Als gij, in 't Haantje van den toren, Doen zich, in kleur van poëzij, Natuur en Waarheid hooren! November 1870. J. C. ALTORFFER. V.W. 99

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 107