30) Eigen Haard, 1890, p. 537. Hier zij nog genoteerd dat bij het werk aan het Merwede- kanaal in 13 van de 57 keten de bewoners grotendeels uit Zeeuwsch-VIaanderen kwamen, 2 keten werden grotendeels door Thoienaars bevolkt. 31) Jaarg. 1859, p. 98 e.v. 32) Uit brieven van mijn vader, Carolus Mattheus Ghijsen, tijdens zijn verblijf te Veere (1868-1873) aan zijn familie gericht, door H. C. M. Ghijsen. Archief Zeeuwsch Genootschap, 1964, p. 64. 33) Alsv. p. 67. 34) M. P. de Bruin: Abraham Caland. OTAR, 36e jrg., 1951, p. 281 e.v. 114

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 122