de aanvang, bron van uitgebreide correspondenties met haar en anderen; het samenwonen met Deken en zijn consequenties het zal allemaal heb ben meegewerkt, om van uitstel afstel te maken. 81 Toch bleef de vriendschapsband bestaan. Jaren later, in de al eerder aan gehaalde brief aan Coosje Huet-Busken, na Betje's terugkeer uit Frankrijk, informeert ze 82) :,,Ei lieve, meld mij toch of Mevrouw Gallandat nog leeft"? (Gallandat was al jaren geleden, in 1782, overleden). En ook van de jonge Gallandat, Isaac Henry wil ze alles weten „haar veelbeloovende zoon, wel eer discipel van Proff Hennert". 83) „Heeft hij voldaan aan de verwachting, waar is hij, enz. enz." Zeker heeft Betje Isaac Henry Gallandat bij de Hennerts in zijn studententijd ontmoet, de professor was in 1769 getrouwd met mevr. de weduwe Haverkamp- de Timmerman, een mid- delburgse en één van Betje's oudste vriendinnen; sinds het echtpaar in Utrecht woonde kwam Betje er geregeld. Zij wist hoe grote verwachtingen zijn vader èn zijn hoogleraars van de jonge man koesterden. Hij heeft ze in alle opzichten waar gemaakt. 84) Op 12 augustus 1782, als hij even vijftig jaar is, maakt een hersenbloeding een eind aan de drukke medische praktijk en veelzijdige wetenschappelijke werkzaamheid van dr. David-Henry Gallandat 85). Hij wordt in de franse kerk te Vlissingen begraven; op zijn grafsteen stond de spreuk gegraveerd Aliis inserviendo consumptus est. Enkele dagen na zijn begrafenis hield mr. Winckelman in het Zeeuwsch Genootschap een gedenkrede, die de waarheid van deze spreuk, op zijn vriend toegepast, in het licht stelt. 8Ó) Laat ik ein digen met het korte résumé, dat ik bij Guisan vond, in David-Henry's moeder taal weer te geven „Avec un accent de vérité et de sincérité il dépeignit l'ami bon, l'ami sur, l'ami modeste, l'homme du devoir ne sacrifiant rien a ses plaisirs, Ie medecin enfin, plus prêt a repondre a l'appel du pauvre que du riche et qui, dans les opérations qu'il pratiquait, savait cacher la sen- sibilité de son coeur sans jamais l'étouffer. En signalant Gallandat a la re connaissance de ses contemporains, Winckelman Ie donnait en example a chacun et Ie mettait au nombre des bienfaiteurs de la Zéiande".

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 44