stadium van de Strandkrab. (H. larve van een krabsoort; M. Carcinus moe- nas). Geldige naam Carcinus maenas (Linnaeus). Het andere dier, een Oost-Indische Zee-krabbe", had Slabber volgens zijn zeggen uit Oost-lndiè ontvangen. Het is een soort hooiwagenkrab, echter niet afkomstig uit Oost-lndië, maar uit West-lndië. (H. Inachus (Leptopodia) Sagittarius; M. Inachus (Leptopodia) Sagittarius Fabr.). Geldige naam Stenorhynchus seticornis (Herbst). Samenvattend kunnen wij zeggen, dat aan Slabber de eer toekomt verschei dene diersoorten voor het eerst in Nederland te hebben waargenomen en beschreven, bijv. Mesopodopsis slabberi, Sagitta, Autolytus. Zijn beschrij vingen zijn wat breedsprakig, met veel details, die niet altijd typerend zijn voor het betreffende organisme, terwijl anderzijds de werkelijk kenmerkende factoren niet voldoende vermeld worden. Wat er echter aan de beschrijvingen ontbreekt, wordt ruimschoots goed gemaakt door de fraaie afbeeldingen, al zijn deze vaak in onderdelen niet nauwkeurig genoeg. Men bedenke echter dat de meeste figuren vergrotingen zijn van uiterst kleine organismen, waar aan Slabber met de gebrekkige vergrotingsoptiek van die dagen niet alle kenmerken kon waarnemen. In ieder geval staan deze afbeeldingen zoals ik reeds eerder opmerkte in kwaliteit ver boven die van Slabber's tijd genoot Job Baster. Niet minder wijdlopig was Slabber in zijn Verhandeling over het opzetten van Vogelen. Neemt men echter de tijd om de veelheid van raadgevingen en uitweidingen door te lezen, dan treft ons ook in dit boek Slabber's nauw keurigheid en methodische benadering van het onderwerp. In het voorgaande is enkele malen sprake geweest van dieren, die door la tere schrijvers naar Slabber genoemd zijn. Ik wil deze hieronder critisch samenvatten. Bij het opsporen had ik de medewerking van Dr. L. B. Holthuis (Leiden). Genusnamen Slabberia Oken, 1815, Lehrb. Naturgesch. 3 (1), p. 828. Voor een genus van medusen, gebaseerd op Slabber's Medusa marina. Een oudere naam voor dit genus is Obelia Péron Lesueur, 1809, een genus waar van het type is Obelia sphaerulina Péron Lesueur, welke de auteurs identificeerden met Medusa marina Slabber. Volgens Russell (1953, The Medusae of the British Isles p. 297) ,,it is not possible to make a satisfactory distinction between the so-called species of Obelia medusae". Niet alleen is Slabberia Oken een jonger synonym van Obelia Péron Lesueur, maar Oken's boek is in Opinion 417 door de Nomen clatuur Commissie geheel verworpen. Slaberius Rafinesque, 1815, Analyse de la Nature, p. 100. Een nomen nudum voor een genus van Copepoden. Slabberia Forbes, 1846, Ann. Mag. nat. Hist., 18, p. 286. Type soort Slab beria halterata Forbes, 1846. Deze soort wordt tegenwoordig Dipurena halterata (Forbes) genoemd. Aangezien Slabberia Oken ongeldig is, is Slabberia Forbes niet gepreoccupeerd en zou volgens de nomencla- tuurregels gebruikt moeten worden in plaats van de jongere naam Dipurena.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 64