Slabberina Van Beneden, 1861, Mém. Acad. Sci. Belg. Cl. Sci., 33, p. 88. Deze naam is jonger dan Eurydice Leach, 1815 en kan dus niet gebruikt worden. Soortnamen Callianira slabberi De Haan, 1827, Bijdr. natuurk. Wet., 2, p. 150-152. Gel dige naam \CaHianira hexagona Eschsch. Podopsis slabberi Van Beneden, 1861, Mém. Acad. Sci. Belg. Cl. Sci., 33, p. 18-26. Geldige naam Mesopodopsis slabberi (Van Beneden). Het bovenstaande is geen levensecht portret van Slabber. Met de uiterst beperkte gegevens was dat ook niet mogelijk. Het is in hoofdzaak een be schouwing over zijn wetenschappelijk werk. Behalve aan de reeds genoemde collega's van de Musea te Leiden en te Amsterdam ben ik voor velerlei medewerking ook veel dank verschuldigd aan het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (handschriften verzameling en notulenboeken), de Provinciale Bibliotheek van Zeeland (speciaal de heren M. P. de Bruin en P. J. Aarssen), de Gemeente Archi varis van Goes, de heer L. J. Abelmann, en aan Dr. H. Th. Koch, Merseburg, DDR(uittreksel uit Matrikelbuch van de Leopoldina).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 65