9. Wilhelmina Elisabet van Kerchem (1753-1817) 10. Johan David Ghyselin le Sage (1732-1792) 11. Leendert Bomme (1727-1788) 12. Johan Marinus Chalmers (1720-1796) 13. Wilhem Schorer J. Ass. zn. (1725-1793) 14. Aletta Johanna Hayman (wed. W. C. Ockerse) (1722-1780) 15. Carel Burchard Voet (1728-1798) 16. Frederik Christian Meuschen (1719-+1800) 17. Hendrik van der Heym (1751-1799) 18. Martinus Houttuin 1720-+1786) 13) De naam Dinema Slabberi Van Beneden is nooit door deze auteur gepubliceerd, maar alleen in een brief aan Van der Hoeven gemeld. Laatstgenoemde publiceerde de naam zonder beschrijving (1862, p. 281). Het is dus een nomen nudum, en dientengevolge ongeldig. 14) Later zijn nog twee vondsten van Leuckartiara octona uit Zeeland gemeld, één in de Oosterschelde (Van Rees, 1884) en één in zee aan de buitenzijde van de Westkappelse dijk (Van der Feen, 1929, p. XXVII). PUBLICATIES DOOR M. SLABBER GESCHREVEN 1768a Waarneming van den oorspronk der Paarel-worm, met de daar uit komende goud-oogige Stink-vlieg. Verh. Holl. Mij. Wet. Haarlem, Vol. 10, 2de stuk, pp. 387-412, 2 pl. 1768b Waarneming van de gevleugelde zesendertig-tengelige Vogel-luis. Verh. Holl. Mij Wet. Haarlem, Vol. 10, 2de stuk, pp. 413-425, 1 pl. 1768c Bericht van een worm-loozing uit het rechter neus-gat. Verh. Holl. Mij Wet. Haarlem,Vol. 10, 2de stuk, Berichten, pp. 466-470. 1769 Waarneming van een Oost-lndischen Zeeworm. Verh. Zeeuwsch Gen. Wet. Vol. pp. 387-393, pl. 2. 1769-1778 Natuurkundige Verlustigingen, behelzende microscopise waar neemingen van in- en uitlandse water- en land- dieren. Haarlem, J. Bosch, 18 stukjes, pp. 166, 18 pl., vertaald als: 1775-1781 Phy- sikalische Belustigungen oder microskopische Wahrnehmungen von drey und vierzig in- und ausiandischen Wasser- und Landthierchen. Aus dem Hollandischen übersetzt von P. L. St. MüIIer. - Nürnberg, Adam Wolfgang Winterschmidt, pp. 100, 18 pl. 1816 Verhandeling over het opzetten van Vogelen. Amsterdam, J. C. Sepp en Zoon, pp. I-X, 1-64.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 68