Lt Z Om. -- OfrA. yvtL }i?o-rT> &*t>- 0?t- Oen. tJz. -r A/ /j At 'j O'n -. i - C./edtn ^ZnO-e. vX.. Po*£ a-*'*. u-ty ,-Ja y« - faec. ■Jte.eeret^ Of" O-r/K tax. {ft jp»*. Ml. Oft Vxn-nïf'rrn L. bi sA I-Ut jL'&r'dy A~ Ön) fyt/ 4>tt-r Ftis'c f." A~ 'onyam. -£ft lA <-Za cZyyt Z-t. t ft) C-tf Z.. />A. tti/z A V r J 7 r.7-^0* Atft.. t &ax \fc/uï*tA %A> C~)crS'Zbtc. yg frv**- I*/ ~rw fhy *'-■ tj uSte- 1 y*-- r~ i 'r<: j"*r St ytu,*» <zf> - I ~-y-' .'.„wW --/U "//P -» a- c.^/- y«* <<v^ j; ,.l/<p UJ!£>~ B /Cw»*. *y« «-5. %xtt *A y-'™ £/-:■ A C I,// /X it-^Au 11-a.AZya.-a t-O J /^t 1 TKtüJ'k K*xc*~a £i- v f £irfnx«A*e~ ^/j&U-Pl A*r A F e*. (yu/tSr*- 2 yw t jfaMc/r /y-j& -- Fig. 1 Handschrift van Martinus Slabber. Fig 2 Tand van een Narwal, door M. Slabber geschonken aan het Zeeuwsch Genoot schap. Lengte van de tand 158 cm.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 71