EREPENNING VOOR LEENDERT BOMME TERUGGEVONDEN W. S. S. VAN BENTHEM JUTTING Nadat ik in 1969, in een biografische schets over Leendert Bomme, had ge schreven, dat de zilveren medaille, welke hem op 8 januari 1781 door het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg werd vereerd voor zijn wetenschap pelijke en organisatorische arbeid, en welke in 1849 aan het Museum van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen was afgestaan, niet te vinden was (Arch. Zeeuwsch Gen. 1969, p. 24-25), kan ik thans mededelen, dat deze penning zich wederom in het Zeeuws Museum te Middelburg bevindt. De afbeeldingen tonen de voor- en achterzijde van de medaille. Aan de be schrijving door Mej. M. (G. A.) de Man uit 1905 (Tijdschr. Ned. Gen. Munt en Penningk., deel 13, p. 265-271, pi. VII) ontleen ik het volgende De voor zijde stelt Minerva voor zittende op een antieken zetel. Vóór haar zien wij een altaar daarop bevinden zich een globe, een hoekmeter en een mikroskoop, respektievelijk aanduidende de sterren-, wis- en natuur kunde. Op den tafelrand staatMIDDELBURG en op den voet de naam van den vervaardiger van den penning, J. W. Gericke. fee. In het verschiet ziet men Middelburgs raadhuis en eenige andere huizen van het marktplein. Een genius uit de wolken komende, biedt Minerva een lauwerkrans aan. De keer zijde stelt Minerva voor zittende op een antieken zetel. Vóór haar hoekmeter en verrekijker gedeeltelijk uitsteken. Het middengedeelte bevat het volgende opschrift Men Kroon' Natuur StarreKunst, In Bomme, erkentlijk voor zijn gunst, Met lauwers; op dat Wetenschap In Middelburg ten Rijkstroon stapp'. Aen° MDCCLXXXI ERRATA blz. 67, 9e r. v. o. lees De keerzijde vertoont een met lauwerslingers omgeven gedenktafel, waarboven een enz.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 75