trok nu langs haar huis. Een maand voor haar tweeëntachtigste verjaardag is ze op 4 maart 1932 gestorven. Aan haar graf sprak Suze Groeneweg na mens het partijbestuur en de vrouwenclubs. Toen ik enkele jaren nadien in Bergen navraag naar haar deed was de herinnering aan deze opmerkelijke vrouw nog volop levend 51 Mina, de oudste, was al zeven jaar eerder, op 12 april 1925, overleden, op zevenenzeventigjarige leeftijd. Marie, de jongste, heeft Lucie tien jaar over leefd; ze stierf op 20 oktober 1942, kort voor haar vijfentachtigste verjaar dag 52).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1970 | | pagina 99