Mevr. M.E.A. Sandberg-Braat, secretaresse/penningmeesteresse, Churchilllaan 2, Middelburg I. Boer, lid Mevr. drs. C.H. Borghouts-Biersteker, lid C.F.H. van Tuyll van Serooskerken, lid Bestuur Juridische Werkgroep Mr. A. Veenhoven, voorzitter Jhr. dr. G.F. Sandberg, secretaris/penningmeester, Churchilllaan 2, Middelburg Mr. J.W. de Beijl, lid Mr. A.F. Kooijman, lid Mr. C.H. Brinkman, lid Kascommissie van het Genootschap Mr. J.H.H. van West, P. van der Veen en Jhr. G. Ploos van Amstel Commissie van redactie van het Archief 1977 Mr. J.A. Lantsheer, voorzitter Mevr. dr. W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting M.P. de Bruin Drs. J.H. Kluiver Drs. R.L, Koops Redactie-adres: Abdij 9, Middelburg Commissie tot Redactie van de Encyclopedie van Zeeland Ir. A.J. Beenhakker, voorzitter Mevr. dr. W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting M.P. de Bruin Drs. P J. van der Feen Drs. J.H. Kluiver Ir. J.A. Trimpe Burger Drs. Joh. Vaane P. van der Veen Dra. I.H. Vogel-Wessels Boer, secretaresse van de redactie Redactie-adres: Dam 51Middelburg Zeeuwse Museumstichting Op voordracht van het Genootschap hebben in het bestuur van de Zeeuwse Museumstichting zitting de heren: J. Wagenvoort Drs. P.J. van der Feen Drs. G.R. Heerebout 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 10