Zeeuws Tijdschrift Het Genootschap is in het bestuur vertegenwoordigd door de heer J. Wagenvoort. De mededelingen van het Genootschap worden geredigeerd door Mr. J.A. Lantsheer. Redactie Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie (waarin opgenomen Mededelingen van de Zeeuwse Vereniging voor Dialect onderzoek) P.J. Aarssen M.P. de Bruin Drs. J.H. Kluiver Drs. R.L. Koops Dr. A. de Vin Mevrouw E.J. van den Broecke-de Man 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 11