MIJN LEVEN door F. Nagtglas (Zeeuws gedeelte van een handschrift, getiteld Mijn Leven, door F. Nagtglas. Met aantekeningen toegelicht door Dr. P.J. Meertens, Drs. P.J. van der Feen, mevr. Dr. W.S.S. van der Feen-van Benthem Jut ting en M.P. de Bruin.) Inhoud Inleiding a. Verantwoording, stamboom en overzicht van de voornaamste ge beurtenissen in het persoonlijk leven van F. Nagtglas b. Frederik Nagtglas. Een negentiende-eeuws burger, door M.P. de Bruin Mijn Leven. Zeeland 1845-1884 Bibliografie Annotaties a. Persoonsnamen (alfabetisch) b. Onderwerpen en zaken (genummerde noten) Handschriften INLEIDING a. Verantwoording Het is bekend, dat Frederik Nagtglas (Utrecht, 7 november 1821-De Bilt, 19 augustus 1902) een 'grenzenlooze werkzaamheid en onuit- doofbare liefde voor Zeeland' bezat (Polman Kruseman, Frederik Nagtglas, uit zijne werken geschetst. - Levensber. Maatsch. Nederl. Letterk. 1907). Dit blijkt niet alleen uit zijn vele gedrukte publicaties (zie Bibliografie), maar ook uit zijn in handschrift bewaarde brieven, aantekeningen, familienotities e.d. (zie Handschriften), waarvan de meeste betrekking hebben op historie, topografie, personen, volksleven en instellingen in Zeeland. Een dagboek in de eigenlijke betekenis is daar niet bij. Of het nog bestaat, of dat hij het later heeft vernietigd, is niet bekend. Wel wordt er af en toe op gezinspeeld. Onder de genoemde handschriften nemen de herinneringen van Nagt glas, getiteld 'Mijn Leven', een belangrijke plaats in. Hoewel in chro nologische volgorde opgesteld, kan men het geen dagboek noemen, daar hij het zoals hij zelf vermeldt eerst veel later heeft samengesteld en beëindigd in juli 1899. In 22 schriften beschrijft hij zijn leven van zijn geboorte te Utrecht in 1821 tot kort voor zijn dood te De Bilt in 1902. Van de tekst in de schriften 1 t/m 6, resp. 1 t/m 5, bestaan twee uitvoeringen, welke niet geheel eensluidend zijn. Bij zijn overlijden was het handschrift in het bezit van zijn tweede vrouw Frangoise Caroline Gunning (Vlaardingen, 19 december 1830- 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 12