0 IJzeren zwaarden te Sloten. - Nav., dl 5, p. 56 Tapijtwerk te Middelburg. - Nav., dl 5, p. 57 Derrijdelving. - Nav., dl 5, p. 58 0 Een Hollandsche stijfster in Londen. - Nav., dl 5, p. 69 0 Geslacht Rubens. - Nav., dl 5, p. 73 Middelburgsche oudheden. - Nav., dl 5, p. 74 0 Zegel met St Annabeeld. - Nav., dl 5, p. 77 Geboortedag van Napoleon I. - Nav., dl 5, p. 94-95 0 Nederlandsche landverhuizers. - Nav., dl 5, p. 133 0 Klaas Taan. - Nav., dl 5, p. 136 Een vermomde beul. - Nav., dl 5, p. 137 Tu-ou-Tu. - Nav., dl 5, p. 139 Geraamten van visschen in Zeeland. - Nav., dl 5, p. 140 0 Jaartallen der echtverbindtenissen van Prins Willem I. - Nav., dl 5, p. 143-144 0 Arnold Bolten. - Nav., dl 5, p. 145 0 Seraphin du Ghambge. - Nav., dl 5, p. 158 0 Een Hollandsche uitdrukking in een Engelsch geschrift. - Nav., dl 5, p. 161 Willem en Hendrik van Egmont. - Nav., dl 5, p. 179 0 Aanmoediging der haringvisscherij. - Nav., dl 5, p. 191 Register van grafschriften. - Nav., dl 5, p. 193 0 De firma Baring Brothers. - Nav., dl 5, p. 219 0 Vreemde uitwerking van geluiden. - Nav., dl 5, p. 235 0 Spoken. - Nav., dl 5, p. 268 Hendrik van Wilsum. - Nav., dl 5, p. 272 0 Comelis de Witt. - Nav., dl 5, p. 279 0 Het lezen in de duisternis. - Nav., dl 5, p. 286-287 De karos van staat. - Nav., dl 5, p. 305 Dagverhalen van Nederl. gezanten. - Nav., dl 5, Bijblad p. LV 0 Regnerus de Lover. - Nav., dl 5, Bijblad p. LXXXVIII 0 Begraafplaats van J.F. Martinet. - Nav., dl 5, Bijblad p. CXII 0 Moeder van J. Gats en voornaam zijns vaders. - Nav., dl 5, Bijblad p. GXVII 0 Beteekenis van sommige voornamen. - Nav., dl 5, Bijblad p. CXXXII 1856 0 Graan, Crane of Kraan. - Nav., dl 6, p. 24 0 Tromps zakuurwerk. - Nav., dl 6, p. 25 0 Een versterkingsmiddel in 1756. - Nav., dl 6, p. 35 0 Weinig bekende wapens van Nederlandsche geslachten. - Nav., dl 6, p. 36-37 0 Smallegange's Ghronijk van Zeeland. - Nav., dl 6, p. 43 0 Togt der Spanjaarden door het water naar Duiveland. - Nav., dl 6, p. 48 0 Geslacht de Guiche. - Nav., dl 6, p. 63 0 Wapen van Delfzijl. - Nav., dl 6, p. 74 0 Executie in de voorgaande eeuw. - Nav., dl 6, p. 74 0 B. Paludanus, ridder van Jeruzalem. - Nav., dl 6, p. 82 0 Dr. J.C. Ludeman. - Nav., dl 6, p. 102 0 De eerste luchtreizigers in Nederland. - Nav., dl 6, p. 102-103 0 Hoe de bleekers in 1757 beschermd werden. - Nav., dl 6, p. 103-104 0 Oproer in Walcheren. - Nav., dl 6, p. 107 0 Het boek "de godsdienst zonder bijgeloof". - Nav., dl 6, p. 107 0 Een sabel van de Ruijter. - Nav., dl 6, p. 127 0 Eene schaking in de XVIIIde eeuw. - Nav., dl 6, p. 134-135 0 Sir Thomas Armstrong. - Nav., dl 6, p. 137 0 Een krachtig afscheid. - Nav., dl 6, p. 137 0 Weeskamers in Oost-Indië. - Nav., dl 6, p. 171 151

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 149