1! H 1111 i III 1 Illll lil i li h\ I S 51 I STAMBOOM NAGTGLAS - NAGTGLAS VERSTEEG Wapen: In blauw ccn zandloper in gouden huis, het glas in natuur lijke kleur. Hclmtckcn: een zilveren ster tussen een blauw-zilveren vlucht. Dekkleden: zilver en blauw. Wapenspreuk: Virtus animi supcr- at omnia. Afbeelding: Nederl. Patriciaat, dl 3,1912, tegenover p. 279. Jan Nagtglas 1737-1761 X Jacoba Versteeg 1732-1783 Hendrik Willem Nagtglas Versteeg 1761-1831 XHenriettc Maria VanOort 1762-1829 Hendrik Willem Marinus Nagtglas Versteeg 1S2S-1876 X Jansjc Maria Elisabeth de Heus 1836-1868 Cornells Dirk Nagtglas Versteeg 1861-1924 X C.W.U. Sibmacher Zijnen 1860-1898 X J.L.S. Harloff 1869- O* Gerrit A. Nagtglas Versteeg 1826-1875 X Sophia Maria Klapmeyer Johanna Maria Elisabeth Wilhelmina Nagtglas Versteeg 1866- X Jan Ludolf Nieuwcnkamp 1870- uit lc huwelijk uit 2e huwelijk

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 14