Wapen van het geslacht Tideman. - Na v., dl 6, p. 171 Gasverlichting in Nederland. - Nav., dl 6, p. 171 Samuel van de Putte. - Nav., dl 6, p. 175 Don Carlos, Prins van Spanje. - Nav., dl 6, p. 176 Handleiding tot den graanhandel. - Nav., dl 6, p. 186 Jacobus Ermerins. - Nav., dl 6, p. 189 Een brief van G.K. van Hogendorp. - Nav., dl 6, p. 198 Grafschrift te Spaamdam. - Nav., dl 6, p. 198-199 Het geslacht van Borssele. - Nav., dl 6, p. 200 Nederlandsche koloniën in Duitschland. - Nav., dl 6, p. 200 Willem Beukelsz in Finland. - Nav., dl 6, p. 204 Wapen van azuur met drie wassende manen van zilver. - Nav., dl 6, p. 218 Een Israëlitisch zinnebeeld. - Nav., dl 6, p. 222 Inktbereiding in de XVde eeuw. - Nav., dl 6, p. 232 Le Sanglier des Ardennes. - Nav., dl 6, p. 250 Daghuren in verschillenden tijd. - Nav., dl 6, p. 294 Nog iets over Mr. Jan Jacob Mauritius. - Nav., dl 6, p. 302 De Lord Kanselier gevangen. - Nav., dl 6, p. 318 Oorsprong van den naam Rengerskerke. - Nav., dl 6, p. 345 Koetsen van bordpapier. - Nav., dl 6, p. 369 Katechismus van Bongaart. - Nav., dl 6, p. 369 Van Otting. - Nav., dl 6, p. 369 Van Oort. - Nav., dl 6, p. 369 Draveman. - Nav., dl 6, p. 372 Braconnier. - Nav., dl 6, p. 372 Geraamten van visschen in Zeeland. - Nav., dl 6, p. 373 1857 A Iets over de alchemie. - Leesk., 1857 II, 21 pp. X Vier dagen te Parijs in September 1857. Eene bladzijde uit mijn reisboek. - Leesk., 1857 IV p. 81-114, 1 pl. Zilveren beker te Vlissingen. - Nav., dl 7, p. 12-13 Rondassieren. - Nav., dl 7, p. 13 Boeken met menschenhuid ingebonden. - Nav., dl 7, p. 17 Gouverneurs van Macassar. - Nav., dl 7, p. 24 Mithridatium en Theriaca. - Nav., dl 7, p. 41 Wapen van Maximiliaan van Egmond. - Nav., dl 7, p. 53 Inktbereiding. - Nav., dl 7, p. 63 Een brandstapel in 1773. - Nav., dl 7, p. 68 Nederlandsche spot- en scheldnamen. - Nav., dl 7, p. 74 Dr. J.C. Ludeman. - Nav., dl 7, p. 131 Vrijdag. - Nav., dl 7, p. 134-135 Adellijke titels aan plaatsnamen in België ontleend. - Nav., dl 7, p. 135 Baron van Rommerswael. - Nav., dl 7, p. 136 De Crane. - Nav., dl 7, p. 142 De Rat. - Nav., dl 7, p. 143 Hoogpointers. - Nav., dl 7, p. 158 Groote diamant. - Nav., dl 7, p. 163 J.H. Verheijk. - Nav., dl 7, p. 175-176 Geslacht der Heeren van Leyden. - Nav., dl 7, p. 176 Het kasteel van Nieuw-Castilik. - Nav., dl 7, p. 178 Leven van Johan Bax, Gouverneur van Neerl. Indië. - Nav., dl 7, p. 178 Steenlijm en Waterglas. - Nav., dl 7, p. 199 Zee met een' vogel. - Nav., dl 7, p. 204 152

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 150