Twee zilveren vergulde bokalen of bekers. - Nav., dl 7, p. 218 Verkiezing der Bisschoppen van Utrecht. - Nav., dl 7, p. 218-219 Mr. Gentiaen Hervet. Bestrijders van den Bijenkorf. - Nav., dl 7, p. 221 Leicester. - Nav., dl 7, p. 249 Wapen van A. van Dorp. - Nav., dl 7, p. 252-253 Geld ter leen aangeboden in 1686. - Nav., dl 7, p. 253 Steven en Wigbold v.d. Does. - Nav., dl 7, p. 276 P. Schenck. - Nav., dl 7, p. 282 Soldaten sterfte in Indië. - Nav., dl 7, p. 289 Vonnissen tegen zoogenaamde Heidenen. - Nav., dl 7, p. 289 Sterfdag van Michiel Witte de Ruiter. - Nav., dl 7, p. 308 Wapens van Alcantara en Baesen. - Nav., dl 7, p. 309 Het zegel der Vereen. Staten van Noord-America. - Nav., dl 7, p. 324-325 Loslating van een gevangene op Paaschdag. - Nav., dl 7, p. 351 De Raadsheer Hans van Brussel. - Nav., dl 7, p. 351-352 1858 Geboorteplaats van Elisabeth van Nassau. - Nav., dl 8, p. 6-7 Zee met een vogel. - Nav., dl 8, p. 9 Huwelijken buiten de steden. - Nav., dl 8, p. 26 Besmettelijke ziekte in 1771. - Nav., dl 8, p. 34 De Heilige Hungarius. - Nav., dl 8, p. 34-35 Een Nederlandsch zonderling. - Nav., dl 8, p. 35 Factieteekens. - Nav., dl 8, p. 37 Onbekende wapens. - Nav., dl 8, p. 50 Drie oude bokalen of bekers. - Nav., dl 8, p. 76 Gefrankeerde brieven in 1658. - Nav., dl 8, p. 88 De eerste locomotief en de eerste spoorweg. - Nav., dl 8, p. 96 De "Navvies" van Nederlandsche afkomst. - Nav., dl 8, p. 100 Tooverformulieren. - Nav., dl 8, p. 110 Het eerste Stoomgemaal in Nederland. - Nav., dl 8, p. 120 Hendrik van Schuylenburch. - Nav., dl 8, p. 121-122 Staten mortier. - Nav., dl 8, p. 132 Juffrouw van Oranje. - Nav., dl 8, p. 132 9 Eene Fiiesche Heldin. - Nav., dl 8, p. 132 Ontpoorteren. - Nav., dl 8, p. 157-158 Militaire tractementen in het begin der XVIIIde eeuw. - Nav., dl 8, p. 158 Opschriften op klokken. - Nav., dl 8, p. 159 Wat een scherpregter in de XVIIIde eeuw rekenen mogt. - Nav., dl 8, p. 159 Jan Louis Philippi. - Nav., dl 8, p. 163 Gerrit van der Heyden. - Nav., dl 8, p. 163 Rouwborden en wapens te Naarden. - Nav., dl 8, p. 163 H. Bradley en J. van Ens. - Nav., dl 8, p. 164 Kolonie aan de Garonne. - Nav., dl 8, p. 193 Abbias Hattinga. - Nav., dl 8, p. 199 Het graf van den Admiraal Cruys. - Nav., dl 8, p. 199 Ridderorde van het Gulden Vlies. - Nav., dl 8, p. 209 J. Comelis Rademacher. - Nav., dl 8, p. 210 Speelkaarten als Bijbel aangewend. - Nav., dl 8, p. 210-211 Jacobus Pamelius of Van Pamelen. - Nav., dl 8, p. 232 Pater Gauda. - Nav., dl 8, p. 233 Jonker Everard Meyster. - Nav., dl 8, p. 236 Weduwenbeurzen. - Nav., dl 8, p. 237-238 Het kwetsen van de Ruyter. - Nav., dl 8, p. 262 153

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 151