Fort Elisa Carthago. - Nav., dl 8, p. 271 Prins van Hessen-Philipsthal. - Nav., dl 8, p. 277 Werken opgedragen aan de Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie. - Nav., dl 8, p. 310 Patroon van Renselaar. - Nav., dl 8, p. 310 Een geneesmiddel van de Ruyter. - Nav., dl 8, p. 312 De schilder Dirk van Dalen. - Nav., dl 8, p. 352 1859 X De vestiging van Nederlanders in verschillende streken van Europa. Vad. Letteroef., 1859 II, p. 24-42 X Een bouwval in Nederland. - Vad. Letteroef., 1859 XII, p. 533-547 X Grafschriften in de Koorkerk te Middelburg. - Bijdr. Oudh. en Gesch. Z.V1., dl 4, p. 220-235 X Een huishoudboekje van 1407. - Bijdr. Oudh. en Gesch. Z.V1., dl 4, p. 293- 305 X Het dagboek van Anthony Marinissen (Korte geschiedkundige mededeelingen betrekkelijk de provincie Zeeland, III). - Zeeuwsch Jaarb., p. 1-10 X Boekbespreking van: S. Sr. Coronel, 1859. Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen toestand van het Armwezen al daar. - Middelburg, Van Benthem Jutting. - De Gids, dl 23, le deel, p. 566-582 Czaar Peter en onze drukkerijen. - Nav., dl 9, p. 44 Een vers van Rowley. - Nav., dl 9, p. 70 Geslacht van der Heyde de Gouda. - Nav., dl 9, p. 73 Paardenkuur. - Nav., dl 9, p. 83 Het groote vlot te St. Malo. - Nav., dl 9, p. 85 Joost van Robijs. - Nav., dl 9, p. 131 Handschrift als toetssteen van het karakter. - Nav., dl 9, p. 136-137 Franciscus Cornabé. - Nav., dl 9, p. 143 Wapen van het geslacht Pous. - Nav., dl 9, p. 143 Veeziekte. - Nav., dl 9, p. 144-145 en 176 Het schuitje in de Vijverberg te 's Hage. - Nav., dl 9, p. 154 Reinier Crabeth. - Nav., dl 9, p. 163 Gezondheidskruiden. - Nav., dl 9, p. 163 Volle veldslag. - Nav., dl 9, p. 163 Jan van Loenen. - Nav., dl 9, p. 183-184 Medaille van Doggersbank. - Nav., dl 9, p. 192-193 Een zonderlinge wetsbepaling. - Nav., dl 9, p. 204 Een vermomde beul. - Nav., dl 9, p. 206 Oorsprong der dagbladen in Nederland. - Nav., dl 9, p. 209 Overstrooming in Vlaanderen in de elfde eeuw. - Nav., dl 9, p. 257 Johannes Episcopius. - Nav., dl 9, p. 257 De ridder du Vial. - Nav., dl 9, p. 267 Stenografie in 1750. - Nav., dl 9, p. 267 Het geslacht Sweers. - Nav., dl 9, p. 268 Van Oort. - Nav., dl 9, p. 269 Hinjosa. - Nav., dl 9, p. 276 Een vermaarde arts. - Nav., dl 9, p. 311 Brandmerk op de wang. - Nav., dl 9, p. 311 Woonplaats van Bellamy. - Nav., dl 9, p. 363 Geslacht Hagen. - Nav., dl 9, p. 363 Nachtwachtliedjes. - Nav., dl 9, p. 366 154

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 152