1860 X De algemene kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde gemeente te Middel burg van 1574-1860. Met eene inleiding en aanteekeningen. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, p. V-VIII en 1-207 Geslacht Keldermans. - Nav., dl 10, p. 1 Itinerarium van Benjamin van Tudela. - Nav., dl 10, p. 5 en 264 Het koffiedrinken verboden. - Nav., dl 10, p. 5 De ridder de la Roche Girault. - Nav., dl 10, p. 5 Camphuizens Stichtelijke Rijmen. - Nav., dl 10, p. 17 Een zonderlinge erfmaking. - Nav., dl 10, p. 30 De Akademie te Sedan. - Nav., dl 10, p. 49 Des Villates. - Nav., dl 10, p. 50 Moerbeziënboom op het slot Ostende te Goes. - Nav., dl 10, p. 53 Hoe men in 1680 eene boerderij poogde tot stand te brengen. - Nav., dl 10, p. 57 Dr. J. Criex. - Nav., dl 10, p. 99 en 364 Meermin tot wapen. - Nav., dl 10, p. 105 J. Comelis Radermacher. - Nav., dl 10, p. 106 Een bekwaam ingenieur die nooit geleefd heeft. - Nav., dl 10, p. 123 Meester Jacob van Leiden in 1485. - Nav., dl 10, p. 129 Ds. P.A. van Kooten. - Nav., dl 10, p. 129 Vrijen en dienstbaren in 1772. - Nav., dl 10, p. 133 Beeren. - Nav., dl 10, p. 133-134 Domesday Book. - Nav., dl 10, p. 134 Graan, Grane of Kranen. - Nav., dl 10, p. 135 Wolven in Nederland. - Nav., dl 10, p. 135-136 Brandmerk op de wang. - Nav., dl 10, p. 136 De Bajert in het gasthuis te Amsterdam. - Nav., dl 10, p. 136 Het eerste Oorlogstoomschip. - Nav., dl 10, p. 157 Eene schaking in de XVIIIde eeuw. - Nav., dl 10, p. 160 Aanslag op Zuid-Holland in 1592. - Nav., dl 10, p. 165 Jan Bart. - Nav., dl 10, p. 165-166 Straffen op het tweegevecht. - Nav., dl 10, p. 172 Vreemde ligchamen in eyeren. - Nav., dl 10, p. 188 De Bijbel in het Amerikaansch. - Nav., dl 10, p. 191-192 Voorteeken van den dood. - Nav., dl 10, p. 192 Dichtregels van John Gower. - Nav., dl 10, p. 196-197 Oudste Nederlandsche kookboeken. - Nav., dl 10, p. 207-208 Jacob Baselis. - Nav., dl 10, p. 209 Grassier en Cimilier. - Nav., dl 10, p. 229 Lichtkogels. - Nav., dl 10, p. 245 Eik op 's Gravenhof te Zutfen. - Nav., dl 10, p. 261 Regtshandeling in dichtmaat. - Nav., dl 10, p. 277 Familiewapen. - Nav., dl 10, p. 312 Opperbarbier van Karei V. - Nav., dl 10, p. 326 Invloed van de Maan op de weersgesteldheid. - Nav., dl 10, p. 334 Steen te Kleverskerke. Nav., dl 10, p. 338 Malabaarsche Olla. - Nav., dl 10, p. 339 De Vlaamsche drukker A. de Solesmes te Norwich. - Nav., dl 10, p. 344 Een Almanak in 1496. - Nav., dl 10, p. 357 Een geadelde Rietveld. - Nav., dl 10, p. 360 Gerard Huift. - Nav., dl 10, p. 371 Standbeelden. - Nav., dl 10, p. 371-372 155

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 153