1861 9 Hendrik Lijnslager. - Nav., dl 11, p. 2-3 Legaat van Pieter Mogge. - Nav., dl 11, p. 5 Koopen van posten. - Nav., dl 11, p. 5 9 Godefridus Udemans. - Nav., dl 11, p. 10 Een brief van Pieter de la Rue. - Nav., dl 11, p. 11-12 Wapen van M.A. de Ruyter. - Nav., dl 11, p. 121 Graafschap Biche. - Nav., dl 11, p. 124-125 Een oculist in 1538. - Nav., dl 11, p. 128 Comelis Gruys. - Nav., dl 11, p. 161 Ds. van der Waeijen, Ds. Thilenus en jufvrouw Veth. - Nav., dl 11, p. 162 Brandmerk op de wang. - Nav., dl 11, p. 162 Beker van Due d'Alfs uitluiding. - Nav., dl 11, p. 165 9 Isaac Hildemisse. - Nav., dl 11, p. 169 9 Vraag naar een utrechtschen hoogleeraar. - Nav., dl 11, p. 169 Dgiezak. - Nav., dl 11, p. 183 9 Running-a-muck. - Nav., dl 11, p. 184 Woorden aan het Maleisch ontleend. - Nav., dl 11, p. 215 Spanjaard of spek. - Nav., dl 11, p. 218 Ratten die eene commissie opaten. - Nav., dl 11, p. 224 Een heer van 120 jaren. - Nav., dl 11, p. 224 Eene oude afbeelding. - Nav., dl 11, p. 264 Steen te Kleverskerke. - Nav., dl 11, p. 264 9 Claas Gerritz. Compaan. - Nav., dl 11, p. 270 9 Genealogie der familie van Borselen. - Nav., dl 11p. 282 9 Geslacht Kelderman. - Nav., dl 11, p. 282 9 Titulaturen. - Nav., dl 11, p. 290-291 9 Slijmgasten. - Nav., dl 11, p. 291 Freule van Dorth. - Nav., dl 11, p. 291 Napoleon te Breda. - Nav., dl 11, p. 291-292 Belasting op haarpoeder. - Nav., dl 11, p. 292 Buitengewone vruchtbaarheid. - Nav., dl 11, p. 320 9 Arondeaux. - Nav., dl 11, p. 354 9 Ingekomen burgers te Vlissingen in de XVIde eeuw. - Nav., dl 11, p. 355 9 Grafelijke rekeningen. - Nav., dl 11, p. 356 Een rijke Jood. - Nav., dl 11, p. 356-357 Reize en werken van Albrecht Dürer. - Nav., dl 11, p. 363 Afbeeldingen der hollandsche graven. - Nav., dl 11, p. 369 Grafschrift: Hier ligt een zoon met zijne moeder. - Nav., dl 11, p. 383 9 A.E.I.O.U. - Nav., dl 11, p. 383 Y Catalogus der oud- en zeldzaamheden, schilderijen, teekeningen en portretten in het kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middel burg. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, p. 1-24 Tien jaren uit mijn leven (Geen verdichtsel). - Leesk., 1861 I p. 81-174, 2 pl. X Een bezoek aan Walcheren. - Leesk., 1861 II p. 153-198, 2 pl. 1862 X Een bezoek aan Walcheren in 1860. - Middelburg, J.C. W. Altorffer, 2 64 pp. [Vermeerderde en verbeterde herdruk van het voorgaande artikel] X Kunst en natuur. Eene reisherinnering. - Leesk., 1862 IV p. 5-19, 2 pl. X De kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente te Middelburg tegen over de Doopsgezinden, Voetwasschers en Martinisten van 1574-1608. - Bijdr. Oudh. en Gesch. Z.Vl., dl 6, p. 237-261 X Iets over een handschrift, getiteld: Genealogie van den Huyse van Borssele. - 156

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 154