Bijdr. Oudh. en Gesch. Z.Vl., dl 6, p. 266-275 Opperbarbier van Karei V. - Nav., dl 12, p. 33 Mr Arent Jansse Boom. - Nav., dl 12, p. 39 Elbertus Leoninus. - Nav., dl 12, p. 39 Roeven aan de trekschuiten. - Nav., dl 12, p. 40 Openbare bibliotheken in Nederland. - Nav., dl 12, p. 46 Invloed van bosschen op de luchtgesteldheid. - Nav., dl 12, p. 60 Haan op kerktorens. - Nav., dl 12, p. 60 Titulaturen. - Nav., dl 12, p. 67 Sebastiaan Danckaerts. - Nav., dl 12, p. 82 Adrianus Hofferus. - Nav., dl 12, p. 83 P. Rabus. - Nav., dl 12, p. 84 Hubert Goltzius en Broer Cornelis. - Nav., dl 12, p. 84-85 Portret van Joos de Moor. - Nav., dl 12, p. 91 Nederl. spot- en scheldnamen. - Nav., dl 12, p. 95-96 Olie gevende bronnen in Amerika. - Nav., dl 12, p. 96 G.G.H. graaf van Tottleben. - Nav., dl 12, p. 104 Nederlanders door den duitschen keizer geadeld. - Nav., dl 12, p. 108 Katechismus van Bongaart. - Nav., dl 12, p. 118 Mr. Abraham Perenot. - Nav., dl 12, p. 118 Journalen van kapitein Willem Credo. - Nav., dl 12, p. 119 Een brief achter de Proba Fidei oft Proeve des geloofs, uitgave van 1634. - Nav., dl 12, p. 119 <B Ortodoxus Medioburgensis. - Nav., dl 12, p. 120 Hooge ouderdom in Zeeland. - Nav., dl 12, p. 159 De geest van Jan Tamboer. - Nav., dl 12, p. 174 Abraham van de Velde. - Nav., dl 12, p. 174 Bellamy's Roosje. - Nav., dl 12, p. 174-175 Tissot van Patot. - Nav., dl 12, p. 175 Daniel Vidua. - Nav., dl 12, p. 178 Afkomst van Oldenbarneveld. - Nav., dl 12, p. 184 Hoogerzaal. - Nav., dl 12, p. 189 Aanval op Aardenburg. - Nav., dl 12, p. 193 Menestreelen op den toren. - Nav., dl 12, p. 194 Graaf Ernst van Mansfeldt. - Nav., dl 12, p. 194-195 Schriften van K. van Beuningen. - Nav., dl 12, p. 212 De Saksenspiegel. - Nav., dl 12, p. 213 Morgenwekker betitelde werken. - Nav., dl 12, p. 214 Het kruisvertreden in Japan. - Nav., dl 12, p. 225 Turenne. - Nav., dl 12, p. 227 Vragen betrekkelijk het Vervolg op van Loon, VlIIste stuk. - Nav., dl 12, p. 235 Justus Griex. - Nav., dl 12, p. 237 Vorstelijke kleederdragt. - Nav., dl 12, p. 244 Floris van Nassau. - Nav., dl 12, p. 252 Adriaan Frangois Lammens. - Nav., dl 12, p. 301 Uitbeiteling der familiewapens in de kerken. - Nav., dl 12, p. 301 Huwelijkspenningen. - Nav., dl 12, p. 304 Mijnher van Sol of van Son of Gordon. - Nav., dl 12, p. 309 Het geslacht Soete de Laeke. - Nav., dl 12, p. 322-323 Evert Christiaan Staringh of Staering. - Nav., dl 12, p. 323 Geslacht de Jonge van Baertwijck. - Nav., dl 12, p. 344 Liefhebbers en geleerden. - Nav., dl 12, p. 351 157

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 155