1863 X De zeedijk te Westkappel in January 1863. - Leesk., 1863 I p. 179-201, 1 pi. X De onthulling van het standbeeld van Jacob van Artevelde te Gent (14 Sep tember 1863). - Leesk., 1863 IV p. 133-160, 1 pl. Ongeluksdagen. - Nav., dl 13, p. 29 1864 Y Catalogus der Bibliotheek van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. - Middelburg, J.C. W. Altorffer, VIII en 457 pp. X De laatste maanden der Fransche heerschappij in Walcheren (November 1813- Mei 1814). - Middelburg, J.C. W. Altorffer, 68 pp. X Eene rustplaats der bannelingen. De graven der Portugeesche Joden te Mid delburg. - Toevoegsel tot Zeeuwsch Jaarb., p. 1-20. 1865 X Jan de Munck, stads-architect te Middelburg. - Zeeuwsch Jaarb., p. 1-15 1866 Y Iets over volksvermaken. Bekroonde prijsverhandeling, uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. - Amsterdam, Fred. Muller, Deven ter, J.H. de Lange, Leiden, A.W. Sijthoff, 11 63 pp. X Juffrouw Klutz. Een verhaal uit de achttiende eeuw. - Leesk., 1866 III, p. 73-144 X Vervolg op den Catalogus der Bibliotheek van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. - Middelburg, J.C. W. Altorffer, p. 1-32. 1867 X Twee feestdagen te Middelburg (1846 en 1867). - Leesk., 1867 III p. 161- 177, 1 pl. X Geschiedenis van het Middelburgsch Departement der Maatschappij tot "Nut van 't Algemeen" van 1793-1866. - Middelburg, J.C. W. Altorffer, p. 1-94. X Een merkwaardig man. - Leesk., 1867 II p. 1-21, met portret 1868 X Het zeekind. - Europa, 1868 I p. 227-242 1869 X Levinus Lemnius en Zierikzee in de eerste helft der zestiende eeuw. - Toe voegsel tot het Zeeuwsch Jaarb., p. 1-32 X David Baute. Eene bladzijde uit de handelsgeschiedenis der 17e eeuw. - Sloet's Tijdschr. voor Staathuishoudk. en Statistiek, dl 27, p. 374-403 X Tweede Vervolg op den Catalogus der Bibliotheek van het Zeeuwsch Ge nootschap der Wetenschappen (April 1866-Februarij 1869). - Middelburg, J.C. W. Altorffer, p. 1-49 X Vervolg op den Inventaris der Handschriften van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (February 1861-February 1869). - Middelburg, J.C. W. Altorffer, p. 1-17 X Catalogus der Oud- en Zeldzaamheden, schilderijen, teekeningen en por tretten in het Kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. - Middelburg, J.C. W. Altorffer, p. 1-30 9 Koning Lodewijk op 't Eiland Walcheren. - Nav., dl 19, p. 593-596 Zonderling misverstand. - Nav., dl 19, p. 596-597 Geslacht Vondel. - Nav., dl 19, p. 631 158

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 156