1878-1880 X Zelandia Illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen enz., be treffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. - Middelburg, J.G. W. Al- torffer, deel 2 afl. 1, p. V-VIII en 1-412 (1878), deel 2 afl. 2, p. 413-818 (1880) 1879 X Voorwoord bij: M.F. Lantsheer (1866-1876). Zelandia Illustrata. Verzame ling van kaarten, portretten, platen enz., betreffende de oudheid en de ge schiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel 1. - Middelburg, J.C. W. Altorffer, p. V-XIV 1880 X Zeeuwsch-Vlaanderen. "Een achterhoek aan den overkant". - Eig. Haard, no. 10, p. 106-108, no. 11, p. 112-116, no. 12, p. 125-126 X I.G.J, van den Bosch en de Wilhelminapolder. - Eig. Haard, no. 25, p. 245- 248, met portret Wat een Zeeuw anderhalve eeuw geleden in Amsterdam zag. - Nav., dl 30, p. 433-438 1882 X Domburg. - Middelburg, Van Benthem Jutting, 31 pp. X Een paar merkwaardige gevels te Middelburg. - Eig. Haard, no. 8, p. 92-94, 2 afb. X De echo van het oude huis. - Eig. Haard, no. 44, p. 537-542, 2 afb. X Uit de handschriften van Mr. P. de la Rue. - Nav., dl 32, p. 211-215 1882-1883 Y Catalogus der Bibliotheek van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap pen. Tweede druk. - Middelburg, J.C. W. Altorffer, Eerste stuk, 1882, p. 1-290; Tweede stuk, 1883, p. 291-655 en I-XXIX 1883 X Onze voorouders. Een eerste hoofdstuk uit de geschiedenis van Zeeland. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, 2 59 pp. De Telephoon. - Domb. Badn., dl 1, no. 2, 1 blz. Over een uithangbord. - Domb. Badn., dl 1, no. 4, 1 blz. Fragment uit een brief over de Amsterdamsche Tentoonstelling. - Domb. Badn., dl 1, no. 7, 1 blz. Een monument te Aagtekerke. - Domb. Badn., dl 1, no. 9, 2 blz. Eene oude geschiedenis naverteld. - Domb. Badn., dl 1, no. 10, 2 blz. Een praatje over ringen. - Domb. Badn., dl 1, no. 11, 2 blz. Moeders droom. - Domb. Badn., dl 1, no. 12, 2 blz. 1884 X Gids voor Middelburg en omstreken. Met plattegrond der stad. Derde, veel vermeerderde druk. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, 67 pp. Verslag van het Concert gegeven door de leden der Gentsche werkmeisjes genootschappen Help U Zeiven en 't Werk Veredelt, in het Schuttershof, te Domburg, Maandag 14 Juli 1884. - Domb. Badn., dl 2, no. 3, 2 blz. X De Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen. - Eig. Haard, no. 23, p. 281-284, 2 afb. X Hoe ik voor veertig jaren naar Zeeland ging. - Huisvriend, 1884, p. 34 en 59 160

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 158