1889 X Levensbericht van Jhr. Mr. Willem Comelis Mary de Jonge van Ellemeet. - Levensber. der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde, p. 57-70 X Levensbericht van Mr. Marinus Verbrugge. - Levensber. der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde, p. 274-291 Domburgs geboomte. - Domb. Badn., dl 7, no. 9, 1 blz. 1889-1890 X Uit grootmoeders brieventasch. - Domb. Badn., dl 7, no. 3, 2 blz., no. 4, 1 blz., dl 8, no. 5, 1 blz., no. 6, 1 blz., no. 7, 1 blz., no. 8, 2 blz. 1890 X In Memoriam Willem van der Os. - Vlissingsche Courant, 31 Oct. 1890. [Ook afgedrukt in C.P.I. Dommisse, 1903. De geschiedenis van de West poort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad. - Vlissingen, De Vey Mestdagh, p. 275- 276] 1891 X Voorwoord bij: Inventaris der boeken, handschriften, kaarten, prenten en andere voorwerpen. Gelegateerd aan de stad Vlissingen door Willem van der Os, candidaat in de Rechten aan de Rijks Universiteit te Utrecht. Geboren te Vlissingen den 10 December 1864 en overleden te Utrecht den 29 October 1890. - Middelburg, J.C. W. Altorffer, p. I-X X Domburg en zijne geschiedenis. - Domb. Badn., dl 9, no. 2, 1 blz. X Wat een torenwachter verhaalde. - Domb. Badn., dl 9, no. 6, 2 blz., no. 7, 2 blz. 1892 Y Bij een der laatste mijlpalen. Overdenkingen van zeventigjarige - Middelburg, J.C. W. Altorffer, 20 pp. X Mientje. Eene vertelling. - Domb. Badn., dl 10, no. 4, 1 blz., no. 5, 1 blz., no. 6, 1 blz. 1893 Een zomer buiten. - Domb. Badn., dl 11, no. 2, 1 blz., no. 3, 1 blz., no. 4, 1 blz., no. 5, 1 blz., no. 6, 1 blz., no. 7, 1 blz., no. 8, 1 blz., no. 9, 1 blz., no. 10, 1 blz., no. 11, 2 blz. 1894 X Wat het was en hoe het werd. Een blik op het maatschappelijk leven in de laatste zestig jaren. - Utrecht, Van der Post, p. 1-175 X Walcheren in vogelvlucht. - Elsevier's geïll. maandschr., dl 8, p. 491-512, 17 afb. Mijn eerste wachtavontuur. - Domb. Badn., dl 12, no. 4, 1 blz., no. 5, 1 blz. X Gedachten over de toekomst van Domburg. - Domb. Badn., dl 12, no. 11, 1 blz., no. 12, 1 blz. 1895 X Levensbericht van Mr. Dr. Pieter Romeyn. - Levensber. der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde, p. 63-75 Vertellingen uit de oude doos. Eene Figurante. - Domb. Badn., dl 13, no. 5, 1 blz., no. 6, 1 blz., no. 7, 1 blz., no. 8, 1 blz., no. 9, 1 blz. 162

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 160